Polscy przedsiębiorcy pewni siebie i swojej pozycji na rynku
22 lip 2019 12:06

„Leasing Index 2019”: Ponad połowa małych polskich przedsiębiorstw zamierza zwiększyć skalę swej działalności. Stanowi to wzrost aż o 21 proc. w stosunku do 2016 roku. Wobec 41 proc. przedsiębiorców spodziewających się pogorszenia koniunktury w 2019 r. tylko 22 proc. z nich przygotowuje się na taką ewentualność.

Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich 3 lat małe firmy w znacznym stopniu odeszły od zamiaru finansowania swojego rozwoju za pomocą środków własnych – taką formę finansowania rozwoju w 2016 r. deklarowało 83 proc. firm planujących rozwój działalności. Z badania Santander Leasing wynika, że w 2019 r. w swych planach zakłada ją 49 proc. takich firm.

Mimo zmieniających się nastrojów przedsiębiorców, ponad połowa polskich firm zatrudniających do 49 pracowników planuje rozwój skali działalności. Wynik napawa optymizmem szczególnie w porównaniu do badania z 2016 roku, kiedy skłonność do inwestycji wykazywało zaledwie jedno na trzy przedsiębiorstwa – podkreśla Krzysztof Kowalewski, wiceprezes zarządu Santander Leasing. – Z jednej strony firmy deklarujące chęć rozwoju świadomie wybierają leasing, a z drugiej przedsiębiorcy korzystający z leasingu wykazują o wiele większą chęć rozwoju niż pozostałe firmy.

Taki wynik może dziwić. W 2016 r. w mediach nie mówiło się jeszcze tak wiele o nadchodzącym spowolnieniu. Przed polską gospodarką były jej – jak się miało okazać – najlepsze lata, potwierdzone wzrostem PKB sięgającym 5 proc. rocznie. Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukać się w kilku czynnikach. Pierwszym z nich jest przyzwyczajenie do relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej. Polscy przedsiębiorcy nie doświadczyli kryzysu sprzed ponad 10 lat tak mocno, jak ci z Europy Zachodniej czy Południowej. Firmy, które powstały na przestrzeni ostatniej dekady, w zasadzie nie znają innych warunków gospodarczych niż umiarkowany lub dynamiczny wzrost. Inną z prawdopodobnych przyczyn optymizmu na polskim rynku jest przeświadczenie, że fundamenty rodzimej gospodarki są na tyle silne, iż nawet potencjalne wyhamowanie nie utrudni prowadzenia biznesu w sposób znaczący.

Polscy przedsiębiorcy są pewni siebie

Potwierdzenie znajdujemy w wynikach badań „Leasing Index 2019”. 41 proc. respondentów spodziewa się pogorszenia koniunktury w 2019 r, jednak tylko 22 proc. przygotowuje się na taką ewentualność. Wniosek jest prosty: polscy przedsiębiorcy po latach prosperity są dziś pewni siebie i swojej pozycji na rynku.

W analizie „Leasing Index 2019” uwagę przykuwają także wskazania respondentów dotyczące obszarów planowanego rozwoju. 

O ile w badaniu z 2016 r. zdecydowanie dominowały „nowe produkty i usługi” (47 proc. wskazań), obecnie podobny odsetek respondentów wskazuje wzrost zatrudnienia (po 40 proc.).

W kontekście spadającego bezrobocia i rosnących płac – czynników, które utrudniają pracodawcom skuteczną politykę kadrową – taki wynik mógłby zaskakiwać. W rzeczywistości świadczy jednak o drzemiącym w firmach potencjale, skrępowanym często właśnie przez niedobór odpowiednich specjalistów.

Leasing gwarantuje bezpieczeństwo

Jak wynika z badania Santander Leasing przedsiębiorstwa, które korzystały lub obecnie korzystają z leasingu, w większej mierze są ukierunkowane na rozwój swojej działalności niż firmy, które z leasingu nigdy nie skorzystały – 65 proc. do 50 proc. Zarówno wśród korzystających, jak i niekorzystających z leasingu dominują takie same plany rozwoju: zwiększenie zatrudnienia, rozwój portfolio oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. Korzystający z tej formy finansowania w większym stopniu wskazują dwa pierwsze obszary (około połowy) niż niekorzystający (około jednej trzeciej).

Z punktu widzenia firm leasingowych bardzo znaczące jest, że wśród naszych klientów skłonność do inwestowania w rozwój jest wyższa niż średnia. Deklaruje ją aż 65 proc. firm, które korzystały z leasingu. Odczytujemy to jako dowód, że firmy, które w przeszłości korzystały z tej formy finansowania, w sposób świadomy mogą planować rozwój, doceniając korzyści z wykorzystania zewnętrznych źródeł pozyskania kapitału – mówi Krzysztof Kowalewski i podsumowuje: Co bardzo istotne, wraz ze wzrostem zatrudnienia firmy częściej planują jednoczesny rozwój w wielu obszarach i tym częściej odchodzą od finansowania rozwoju własnymi środkami i częściej skłaniają się ku leasingowi. W przypadku przedsiębiorstw od 10 do 49 pracowników odsetek ten stanowi aż 31 proc.

Opracowano na podstawie materiałów Santander Leasing