Polska Izba Ksišżki i Druku?
6 gru 2016 14:43

Drukarnia Naukowo-Techniczna SA z Warszawy jest pierwszym zakładem poligraficznym, który wstšpił do Polskiej Izby Ksišżki. Prezes DNT Andrzej Janicki w wypowiedzi opublikowanej w miesięczniku ăWydawcaÓ (nr 6-8/2003) tak wyjaœniał powody tej decyzji: Zrezygnowałem z funkcji wiceprezesa Polskiej Izby Druku i wstępuję do Izby Ksišżki. Uznałem, że funkcjonowanie œrodowiska poligraficznego w ramach małej grupy kilkudziesięciu zakładów nie ma sensu. Muszę współpracować z tymi, z którymi powišzany jestem biznesowo. Interesy i problemy wydawców i drukarzy sš przecież takie same: wszyscy razem działamy w obrębie kultury, a nasze produkty Đ ksišżka czy gazeta Đ nie sš artykułami pierwszej potrzeby i, w trudnej dzisiejszej sytuacji gospodarczej, ludzie najpierw rezygnujš z tych dóbr, które nie sš dla nich niezbędne. Cała branża odczuwa poważne pogorszenie koniunktury i to nasz wspólny problem i wspólnie go rozwišzujmy. Jak nam powiedziano w biurze Polskiej Izby Ksišżki, w obecnym statucie tej organizacji zapisane jest, że członkiem PIK może zostać firma, która prowadzi działalnoœć wydawniczš. Przyjęcie DNT w poczet członków było możliwe, ponieważ wydała ona kilka pozycji. Jak na razie jest jedynš drukarniš w szeregach PIK, jednak już wkrótce może się to zmienić. Polska Izba Ksišżki wprowadza bowiem zmiany w statucie (czekajš one na zatwierdzenie przez sšd), które od stycznia 2004 umożliwiš wstępowanie do niej praktycznie wszystkim chętnym. Może więc DNT znajdzie naœladowców? Idšc dalej tym tropem, nie jest wykluczone, że drukarnie prasowe zgłoszš akces do Izby Wydawców Prasy. W tej sytuacji tytuł cyklu artykułów zamieszczanych w ostatnich numerach Poligrafiki: ăKomu (nie) potrzebna Polska Izba DrukuÓ nabiera całkiem nowego znaczenia. Idea utworzenia wspólnej reprezentacji branży poligraficznej i wydawniczej, czyli jednej izby zamiast kilku, zasługuje na uwagę. IZ

error: Kopiowanie zabronione!