Polski rynek książki pod lupą
6 gru 2016 14:50

Już od 11 lat ukazuje się cykliczna coroczna publikacja „Rynek książki w Polsce”. Przez 10 lat jej autorem był Łukasz Gołębiewski, zamieszczający od połowy lat 90. na łamach „Rzeczpospolitej” ranking polskich wydawnictw książkowych, autor licznych artykułów i opracowań ukazujących się w pis-mach branżowych (i nie tylko), a także m.in. pozycji „Śmierć książki. No Future Book” wydanej w ub.r. i promowanej podczas ubiegłorocznych Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Najnowsza edycja „Rynku książki w Polsce 2008” składa się z 4 tomów: „Wydawnictwa”, „Dystrybucja” (ich współautorem jest Kuba Frołow, redaktor naczelny branżowego dwutygodnika „Biblioteka Analiz”), „Who is Who” autorstwa Piotra Dobrołęckiego, Ewy Tenderendy-Ożóg i Pawła Waszczyka oraz „Poligrafia” opracowanego przez Tomasza Nowaka. W tomie „Wydawnictwa” zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia na rynku wydawniczo-księgarskim w 2007 roku, omówione główne trendy na rynku wydawniczym i prognozy dla tegoż rynku. Zawiera on też ranking wydawnictw oraz informacje dotyczące największych wydawnictw książkowych w 2007 roku. Tom „Dystrybucja” obejmuje rozdziały poświęcone księgarstwu hurtowemu i detalicznemu, sprzedaży bezpośredniej oraz importowi i eksportowi książek. „Who is Who” prezentuje biogramy ludzi związanych z polskim rynkiem książki: wydawców, redaktorów, grafików, księgarzy itp. Jeden z rozdziałów poświęcono omówieniu targów książki organizowanych w kraju, a kolejny – prezentacji organizacji i instytucji działających na rynku książki, w tym także wydawnictw branżowych oraz serwisów internetowych o książkach. W tomie „Poligrafia” zawarto ogólne informacje na temat rynku poligraficznego w Polsce; oddzielny rozdział został poświęcony zmianom technologicznym we współczesnej poligrafii. Zamieszczono także rankingi drukarń dziełowych: „Wydawcy”, „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” oraz oparty na danych finansowych. Część ta zawiera również wykaz branżowych imprez targowych, przyznawanych nagród i certyfikatów, portali poligraficznych i kalendarium najważniejszych wydarzeń w 2007 roku. Oddzielną publikacją wydaną nakładem „Biblioteki Analiz”, stanowiącą istotne uzupełnienie omówionych powyżej pozycji, są „Rozmowy o rynku książki” ukazujące się w br. po raz ósmy. Jest to zbiór wywiadów publikowanych w ciągu roku na łamach „BA”, przeprowadzonych przez członków redakcji z przedstawicielami wydawnictw i księgarń, firm dystrybucyjnych oraz instytucji kultury. Dotyczą zarówno zagadnień aktualnych, jak i uniwersalnych, stanowiąc swoiste podsumowanie roku (w tej edycji – 2008) w branży wydawniczo-księgarskiej. Wydanie kolejnego tomu jest zapowiadane na styczeń 2010. Wszystkie przedstawione tu wydawnictwa składają się w sumie na wszechstronny, aktualny i tak pełny, jak to możliwe raport o stanie nie tylko rynku książki w Polsce, ale także kondycji krajowej branży wydawniczo-księgarskiej uzupełniony o informacje na temat ściśle z nią związanej branży poligraficznej. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>