Polski rynek maszyn cyfrowych
6 gru 2016 14:42

Technologia drukowania cyfrowego coraz œmielej wkracza w segmenty rynku do niedawna zarezerwowane dla maszyn konwencjonalnych. Już niemal wszyscy liczšcy się dostawcy maszyn drukujšcych majš w swojej ofercie małoformatowe urzšdzenia cyfrowe Đ tonerowe, inkjetowe lub typu computer-to-press (DI). Jak radzš sobie z ich sprzedażš w Polsce? Adast Obecnie w naszym kraju pracuje jedna maszyna typu DI tej firmy. Gdy przed rokiem analizowaliœmy rynek polskich drukarń cyfrowych, prezentowaliœmy dwie warszawskie firmy opierajšce swojš produkcję na urzšdzeniach Dominant DI: CCS Druk i Tako-Druk. Dziœ maszynę Adasta posiada tylko pierwsza z nich (szerszy materiał na jej temat zamieszczamy na s. 52), jest to model AD745 C DI. Tako-Druk z kolei od kilku miesięcy nie prowadzi działalnoœci poligraficznej. Warto przypomnieć, że zainstalowany tam Adast był pierwszš cyfrowš maszynš tej firmy na polskim rynku. Heidelberg Niemiecki producent sprzedaje systemy kolorowego druku cyfrowego dopiero od wrzeœniowych targów PRINT 01. Jak wynika z informacji firmy, do tej pory na całym œwiecie sprzedano ponad 150 maszyn NexPress 2100. W Polsce urzšdzenie to będzie dostępne w sprzedaży dopiero w drugiej połowie tego roku. Jak zapewnił w niedawnej rozmowie z Poligrafikš prezes Heidelberg Polska Krzysztof Pindral, jest szansa, że jeszcze w tym roku w Polsce rozpocznie pracę kilka maszyn NexPress. Heidelberg dokonał natomiast pierwszej instalacji maszyny do drukowania czarno-białego Digimaster 9110. Urzšdzenie, które miało polskš premierę na ubiegłorocznych Dniach Otwartych firmy Heidelberg Polska we wrzeœniu, kupiła drukarnia Winkowski w Pile. Firma Heidelberg może się też pochwalić trzema instalacjami maszyn computer-to-press w naszym kraju. Dwie z nich to maszyny Quickmaster 46 DI, które od dłuższego czasu pracujš w drukarniach D&D w Gliwicach i WL w Gdańsku. W zeszłym roku w warszawskiej drukarni Triada ruszyła jedyna jak do tej pory w Polsce półformatowa maszyna z serii Speedmaster DI, wprowadzonej do sprzedaży na targach DRUPA 2000. Jest to model 5-zespołowy, opatrzony symbolem SM 74 DI LX, oparty Đ jeœli chodzi o konstrukcję Đ na konwencjonalnym Speed-masterze. W maszynie zainstalowano system naœwietlania płyt Creo; co ciekawe, Speedmaster DI może pracować zarówno na płytach cyfrowych (naœwietlanych w maszynie), jak i Đ przy wyłšczonym trybie DI Đ na tradycyjnych formach offsetowych przygotowanych off-line. Indigo We wrzeœniu ubiegłego roku firma Indigo stała się częœciš koncernu Hewlett-Packard. Dwa miesišce wczeœniej izraelski producent podpisał umowę o wyłšcznej dystrybucji swoich produktów w Polsce z firmš Digiprint. Mimo fuzji z HP nic pod tym wzglem się nie zmieniło. Warszawska firma nadal ma wyłšcznoœć na sprzedaż Indigo w naszym kraju i w drugiej połowie marca dokonała pierwszej instalacji. W drukarni Akcydens stanęła najnowsza maszyna z niezwykle bogatej oferty Indigo Đ 6-kolorowa Platinum. Jest to urzšdzenie wprowadzone do sprzedaży na targach PRINT 01. Przypomnijmy, że do końca 2000 roku przedstawicielem Indigo w Polsce była firma Bracia Henn (kontrakt rozwišzano, gdy MAN Roland podpisał umowę z Xeikonem). Z tego okresu pochodzš dwie instalacje, przeprowadzone przez Braci Henn w firmach Fabryka Grafiki w Krakowie i Hogben w Szczecinie. W sumie więc w Polsce pracujš obecnie trzy kolorowe maszyny Indigo. Warto dodać, że Digiprint jest też przedstawicielem innej izraelskiej firmy Đ Scitex Digital Printing, produkujšcej systemy druku cyfrowego oparte na technologii inkjetowej. KBA Jak wynika z wypowiedzi Jacka Goreckiego, prezesa firmy Deva-Print (przedstawicielstwo KBA), na razie w naszym kraju nie ma chętnych do zakupu jednej z dwóch maszyn typu computer-to-press, oferowanych przez niemieckš firmę Đ 46 Karat i 74 Karat. Jak zauważył w rozmowie z Poligrafikš szef firmy, urzšdzenia te sš droższe od konwencjonalnej maszyny arkuszowej w tej samej klasie formatowej, więc przy obecnej sytuacji rynkowej raczej nie ma szans na instalację maszyny typu DI tej firmy. MAN Roland Polskie przedstawicielstwo MAN Roland Đ firma Bracia Henn Đ dostało w spadku szeœć maszyn Chromapress zainstalowanych w Polsce przez Agfę. A wszystko za sprawš porozumienia zawartego przed ponad rokiem między firmami MAN Roland i Xeikon, na podstawie którego niemiecki producent przejšł od Agfy sprzedaż i serwisowanie maszyn z serii Chromapress. Urzšdzenia zmieniły nazwę na DICOpress (w ramach serii sš również dostępne arkuszowy DICOpage i DICOpack do drukowania opakowań) i Đ wraz ze stworzonš przez inżynierów MAN Rolanda maszynš zwojowš DICOweb Đ stanowiš dział druku cyfrowego w tej firmie. Od czasu przejęcia polskich klientów Agfy przez Braci Henn i wprowadzenia do oferty maszyn DICO, w naszym kraju nie zainstalowano ani jednej maszyny z tej serii. W wywiadzie dla Poligrafiki Tadeusz Figurski, członek zarzšdu Braci Henn, zapewnił, że obie technologie drukowania (cyfrowa i konwencjonalna) sš przez firmę traktowane na równym poziomie. Na razie jednak na razie podstawš jej funkcjonowania stanowiš maszyny offsetowe Đ arkuszowe i zwojowe. Trudno w tej sytuacji przewidzieć, jak będzie wyglšdała sprzedaż maszyn z serii DICO na polskim rynku. OcŽ Na poznańskich targach POLIGRAF-PRODUKT odbędzie się polska premiera nowej 7-kolorowej maszyny OcŽ Đ CPS 700, połšczona z oficjalnym wprowadzeniem jej do sprzedaży w naszym kraju. Jest to system zapowiadany przez OcŽ od kilku lat, który ma stanowić groŸnš konkurencję dla małoformatowych maszyn produkcyjnych takich firm jak Xerox, Heidelberg czy Indigo. Do tej pory w zakresie rynku poligraficznego holenderski producent koncentrował się głównie na systemach druku czarno-białego (np. seria Demandstream), CPS 700 ma stanowić przełom w dziedzinie kolorowych maszyn drukujšcych tej firmy. Pojawienie się w ofercie firmy maszyny CPS 700 oznacza, że OcŽ wchodzi na rynek drukarń, który jest rynkiem nowym dla holenderskiego producenta. Na s. 36 niniejszego wydania publikujemy wywiad z prezesem OcŽ Poland, Markiem Kozłowskim, który zapowiada włšczenie się firmy do walki o klienta tradycyjnego. Ryobi Od kilku miesięcy firma Grafikus ma w ofercie maszynę Ryobi 3404 DI, która jest dostępna także pod markš Xeroksa (w USA) i KBA (46 Karat). Urzšdzenie to po raz pierwszy pokazano na targach DRUPA 2000, niespełna rok póŸniej maszyna pojawiła się w wersji rynkowej. Na Zachodzie firma Ryobi może się pochwalić ponad 40 instalacjami, my czekamy na pierwszego polskiego użytkownika Ryobi 3404 DI. Sakurai Firma Sakurai, jako jeden z wielu producentów maszyn offsetowych, wprowadziła na targach DRUPA 2000 do swojej oferty urzšdzenie typu DI. Na razie jednak polski przedstawiciel firmy Đ Avimex Đ nie może pochwalić się ani jednš instalacjš. Screen Firma Mercor Poland, przedstawiciel Screena w naszym kraju, oferuje maszyny TruePress (jest to maszyna DI) od 2000 roku. Dotychczas jednak nie znalazły one w naszym kraju nabywcy. Warto podkreœlić, że Screen Đ jako jedyny dostawca maszyn typu computer-to-press Đ wyposażył je we własny system naœwietlania płyt, przeniesiony z wytwarzanych przez tę firmę naœwietlarek CtP. Pozostali producenci maszyn DI korzystajš z systemów firm Creo bšdŸ Presstek. Xeikon Po wielomiesięcznych perypetiach finansowych belgijski pionier w dziedzinie kolorowego druku cyfrowego został przejęty przez innš firmę z tego kraju Đ Punch International. Xeikon zostanie połšczony z innš firmš z sektora poligrafii wchodzšcš w skład grupy Punch Đ Strobbe (produkujšcš dla Agfy naœwietlarki CtP Polaris). Jak wynika z informacji nowego właœciciela, nazwa Xeikon zostanie utrzymana, jednak większoœć pracowników będzie zwolniona. W Polsce firma Xeikon może się pochwalić jednš instalacjš maszyny DCP-320D. Urzšdzenie od 2000 roku stoi w koszalińskiej firmie Puls Biuro Marketingu i Reklamy. Maszynę dostarczyła firma Artaker Print & Repro, polski przedstawiciel Xeikona. Xerox Amerykański producent zdominował segment kolorowych maszyn tonerowych w Polsce. Tylko w cišgu ostatniego roku Xerox zainstalował w naszym kraju dziesięć nowych maszyn z wprowadzonej na targach DRUPA serii DocuColor 2000. Były one instalowane zarówno w drukarniach wykorzystujšcych obie technologie (offsetowš i cyfrowš), jak i w przedsiębiorstwach, które opierały swojš produkcję na maszynach cyfrowych, a maszyna Xeroksa dodatkowo poszerzała ofertę firmy. Kilka maszyn trafiło do klientów końcowych. W sumie w Polsce pracuje obecnie 12 maszyn z serii DC 2000; 8 z nich to maszyny DC 2045, pozostałe 4 Đ DC 2060. Jeœli chodzi o produkcyjne systemy druku czarno-białego z serii DocuTech, w naszym kraju pracuje obecnie 12 maszyn zainstalowanych u klientów z sektora usług poligraficznych oraz u użytkowników końcowych (sektor usług, rynek AGD). Na targach IPEX firma Xerox zaprezentowała nowy system druku kolorowego DocuColor iGen3, który Đ zdaniem przedstawicieli polskiego oddziału koncernu Đ ma szansę znaleŸć kilku nabywców w Polsce jeszcze w tym roku. Jak do tej pory, Xerox nie wprowadził do sprzedaży w Polsce (ani w całej Europie) bardzo popularnych w USA maszyn DI, sprzedawanych we współpracy z firmami Presstek, Adast i Ryobi. Produkcja maszyn budowanych przez czeskiego producenta stanęła pod znakiem zapytania wobec kłopotów finansowych Adasta. *** Jak widać, polski rynek kolorowych cyfrowych maszyn tonerowych jest obecnie zdominowany przez firmę Xerox, która posiada 50% udział w sprzedaży tych urzšdzeń w naszym kraju. Z kolei w zakresie tzw. cyfrowych maszyn offsetowych mamy do czynienia z zaledwie czterema instalacjami w Polsce. Trzy z nich to maszyny Heidelberga, czwarta to Adast Dominant DI. Zatem Đ jeœli przy tak znikomej liczbie maszyn można w ogóle mówić o rynku Đ niemiecki producent posiada 75% udziałów w polskim rynku DI. Warto zauważyć, że na naszym rynku, poza wspomnianymi w tekœcie firmami, brakuje kilku liczšcych się producentów tak maszyn ăczystoÓ cyfrowych (tonerowych, inkjetowych), jak i computer-to-press. Dla przykładu: jedynš pełnoformatowš maszynš typu DI jest Project D firmy Komori, która w Polsce nie ma przedstawiciela. Z drugiej strony już od kilku lat na kolejnych targach prezentowane sš najnowsze wersje maszyny wyprodukowanej przez kanadyjskš firmę Elcorsy, opartej na tzw. technologii elektrokoagulacji. W Polsce wiedza na ten temat jest niewielka. Niewštpliwie rozkwit rynku druku cyfrowego w prawdziwym tego słowa znaczeniu jest dopiero przed nami. Niespełna 30 urzšdzeń, które mogš konkurować z konwencjonalnym offsetem małoformatowym, to jak na razie niewiele w porównaniu z liczbš instalacji maszyn konwencjonalnych (przypomnijmy, że tylko w 2001 roku w Polsce zainstalowano ok. 350 nowych zespołów drukujšcych). Jednak technologia idzie tak szybko do przodu, że również polski rynek będzie musiał się do niej dostosować. A to wišże się z coraz większš liczbš instalacji najnowszych cyfrowych maszyn drukujšcych.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>