Porównanie wydajności farb na maszynach drukujących – część II
6 gru 2016 14:48

Krzywa wydajności dwóch farb drukarskich Kolejną metodą pozwalającą na określenie wydajności z wykorzystaniem urządzeń do wydruków próbnych jest metoda oparta na badaniach spektrofotometrycznych. Sposób ten cechują następujące zalety: – Możliwość porównania farb drukarskich zawierających różne pigmenty i spoiwa. – Możliwość jednoznacznego określenia grubości warstwy farby, przy której następuje optymalna zgodność barwna z oryginałem. – Możliwość ilościowego określenia stopnia identyczności barwnej z porównywanym oryginałem przez zastosowanie spektrofotometrycznych wzorów odległości barwnych. – Możliwość niezależnego określenia odchylenia barwy, jej nasycenia i krycia. – Możliwość porównania z innymi systemami barwnymi. Oprócz wielu innych zalet ta metoda pozwala również na określenie zakresu grubości farby (w ramach dopuszczalnej tolerancji), przy której otrzymuje się maksymalną zgodność barwną. Dokonując dokładnego pomiaru ilości naniesionej warstwy farby w odniesieniu do zadrukowanej powierzchni możemy ocenić, przy jakiej grubości warstwy farby osiągamy najlepsze rezultaty barwne. Według aktualnie obowiązującej normy 12647-2 naszym docelowym parametrem jest minimalne odchylenie od wyznaczonych w normie parametrów. Za pomocą spektrofotometru oznacza się w znormalizowany sposób wartości X, Y, Z. Tym samym zostają oznaczone znormalizowane udziały barw x i y oraz wartość jasności z. Na podstawie uzyskanych wyników oblicza się odległości barwne DEab od barwy wymaganej. Następnie wykreśla się zależności obliczonych odległości barwnych DEab od ilości farby w g/m2. Minimum krzywej przedstawia optymalne zbliżenie do barwy wymaganej (idealnej). Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że przedstawione sposoby określenia wydajności farb nie uwzględniają wpływu roztworu nawilżającego na wydajność produkcyjną, dlatego też najlepszym sposobem jest wykonanie prawidłowo przygotowanych testów wydajności podczas drukowania nakładu… cdn. Robert Kuczera General Manager of Technical Support