Postmodernistyczna produkcja gazet
6 gru 2016 14:50

Przy próbie nadania współczesności charakterystycznej nazwy coraz częściej pada pojęcie „postmodernistyczna”. Okres postmodernistyczny odznacza się pluralizmem, współczesnością i tworzeniem sieci oraz dynamiką rozwoju na płaszczyznach politycznej, gospodarczej i socjalnej. Wszyscy na całym świecie odczuwamy te zmiany i przyczyniamy się do tej dynamiki poprzez nasze własne, stale rosnące powiązania i pracowitość. Świat mediów dokładnie odzwierciedla właściwości postmodernizmu: transformacja od wydawnictw gazetowych do przedsiębiorstw medialnych jest synonimem pluralizmu, newsroom – teraźniejszości, a crossmedia – powstawania sieci. Informacja jest dostępna w każdym czasie, wszędzie i prawie dla każdego. Stała się ona ogólnie dostępną masą dającą się manipulować, która odpowiednio do swojego zastosowania jest zbierana, opracowywana i rozdzielana. Każde medium – obojętne, czy jest to gazeta, czasopismo, radio, telewizja czy internet – jest przy tym stosowane odpowiednio do swoich właściwości i ukierunkowane na konkretny cel. Zmniejszające się nakłady i znikające tytuły gazet nie oznaczają końca słowa drukowanego, lecz jego marginalizację w różnorodności mediów. W jego właściwości przerywania niezajmującego miejsca i wiecznego przepływu informacji w mediach elektronicznych tkwi jego największa wartość! Słowo drukowane, a przede wszystkim gazeta, może odpowiednio do miejsca i czasu porządkować informacje i w ten sposób zaspokajać podstawową potrzebę ludności. Abstrakcyjność świata wirtualnego jest przekształcana w świat realny. Cena tej właściwości jest jednak wysoka i wynika z porównywalnie drogiej produkcji i dystrybucji. W toku marginalizacji spadają dochody, co przy niezmiennie wysokich kosztach produkcji powoduje niechybnie negatywny bilans. Z tego też powodu znaczne zmniejszenie kosztów produkcji wyrobów poligraficznych znajduje się w centrum uwagi wszystkich uczestniczących w tym procesie. Co może uczynić producent maszyn do drukowania gazet, np. firma Wifag? Wifag nadal rozwija kompleksowe włączenie sterowania maszyną w systemy planowania, przygotowalni i dystrybucji, aby udostępnić maksymalnie dużo informacji do sprawnego napędu, sterowania i obsługi mechaniki. To, co przy nowych maszynach generacji evolution jest już faktem, to dla generacji maszyn Wifag OF 370 i OF 470 jest już także dostępne jako Renewal. Koncepcję Renewal i pierwsze zlecenie Renewal dla klienta w Tuusula, Finlandia, firma przedstawi na targach IFRA w Wiedniu. Nowe kontrakty w ostatnich miesiącach i podjęcie produkcji uwidaczniają, że przedsiębiorstwa znalazły w maszynach firmy Wifag doskonałe rozwiązanie dla ekonomicznego drukowania ich wyrobów, dostosowane do dzisiejszych, „postmodernistycznych” warunków. Ten fakt jest i pozostaje rezultatem niezbędnego dialogu między przedsiębiorstwami i budowniczymi maszyn. Przyszłość nas wszystkich zależy od tego stałego dialogu, który firma Wifag prowadzi nieustannie, przy każdej nadarzającej się okazji. Jedną z nich będzie tegoroczna IFRA. Tłumaczenie: ZZ Autor jest dyrektorem sprzedaży w firmie Wifag Maschinenfabrik AG

error: Kopiowanie zabronione!
cript>