Powiew optymizmu
6 gru 2016 14:50

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za pierwsze półrocze 2009. Firma osiągnęła w nim znaczącą poprawę zysku operacyjnego, a do tego drugi kwartał br. był trzecim z kolei, w którym odnotowano wysoki poziom przepływów gotówkowych z bieżącej działalności. Zdaniem Jouko Karvinena, CEO firmy Stora Enso, jest to rezultat wdrożonego we właściwym czasie planu restrukturyzacyjnego, który pozwolił na znaczną redukcję kosztów. W drugim kwartale br. koncern odnotował sprzedaż w wysokości 2,184 mld euro (o 50 mln więcej niż w pierwszym kwartale), zaś jego zysk operacyjny nieuwzględniający jednorazowych wydatków wyniósł 48,5 mln euro, przy 3 mln euro osiągniętych w pierwszych trzech miesiącach 2009. Rezultat ten wynika w dużej mierze z redukcji wydatków o 276 mln euro (13 proc.), przede wszystkim kosztów stałych i związanych z produkcją włókien drzewnych. Przepływy gotówkowe z bieżącej działalności wyniosły w drugim kwartale br. 189 mln euro, głównie za sprawą zwiększania kapitału obrotowego i redukcji zadłużenia netto. Na wyniki Stora Enso znaczący wpływ miały również niegotówkowe odpisy w wysokości 418 mln euro, wynikające z dofinansowania – wspólnie z firmą Cerberus – spółki NewPage. Stora Enso nadal posiada 19,9 proc. udziałów w tym przedsiębiorstwie. Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że otoczenie rynkowe dla produktów oferowanych przez koncern będzie wciąż niezwykle wymagające i nie przewiduje w związku z tym nagłej poprawy sytuacji w aspekcie ekonomicznym. Prognozy związane z wydatkami na reklamę zostały w jeszcze większym stopniu zrewidowane w dół, gdyż wciąż spada udział wydatków na reklamę w PKB. Co więcej, udział reklamy drukowanej w całym „torcie reklamowym” także w dalszym ciągu się obniża. W trzecim kwartale br., w porównaniu z analogicznym okresem roku 2008, przewidywany jest też spadek popytu na papiery gazetowe, magazynowe i graficzne. Natomiast w porównaniu z drugim kwartałem br. ma nastąpić wzrost zapotrzebowania na papiery gazetowe i magazynowe. Na niezmienionym poziomie, w porównaniu z trzecim kwartałem 2008, ma pozostać popyt na kartony do opakowań płynnych, jednak w przypadku innych produktów opakowaniowych zapotrzebowanie ma być nieco słabsze. Z uwagi na słabą koniunkturę na rynkach budowlanych w Europie, USA i Japonii oczekuje się niskiego popytu na wyroby drzewne. Na obszarze Europy niektóre gatunki papierów są szczególnie narażone na presję cenową. Natomiast na niezmienionym poziomie mają pozostać ceny kartonów spożywczych i opakowań przemysłowych. Redukcja mocy produkcyjnych pozwoliła na uzyskanie właściwej równowagi między popytem i podażą na rynku produktów drzewnych. Oczekuje się, że ceny niektórych z nich wręcz odnotują wzrost. W Chinach mamy do czynienia z poprawą sytuacji ekonomicznej, w efekcie czego oczekuje się wyższego niż przed rokiem zapotrzebowania na niepowlekane papiery magazynowe. Ich ceny z kolei mają pozostać na niezmienionym poziomie. W przypadku powlekanych papierów graficznych oczekuje się dalszego wzrostu popytu oraz nieznacznego wzrostu cenowego. Na rynku Ameryki Łacińskiej jesienią przewidywana jest sezonowa poprawa popytu na powlekane papiery magazynowe. Ceny mają zachować stabilną pozycję. Stora Enso w dalszym ciągu podtrzymuje całoroczną prognozę redukcji kosztów o ok. 4 proc., na co mają się złożyć przede wszystkim niższe koszty surowców pochodzących z włókien (drewno, papier z recyklingu i zakupiona u dostawców zewnętrznych celuloza). Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso

error: Kopiowanie zabronione!
cript>