Powrót do korzeni
6 gru 2016 14:43

Czy pamiętacie, drodzy Czytelnicy, czym œwiatek poligraficzny żył przed czterema laty, w przededniu milenijnych targów drupa 2000? Czy komuœ coœ mówi hasło: Heidelberg kontra Xerox? Czy ktoœ z Was pamięta zapowiedzi ówczesnego szefa Xerox Europe o rychłym znokautowaniu swego niemieckiego konkurenta, a z drugiej strony Đ zapowiadanš przez Heidelberga ofensywę w druku cyfrowym? Ta swoista ăwojenkaÓ była tylko jednym z przejawów zachłyœnięcia się technologiš druku cyfrowego nie tylko przez firmy z niej się wywodzšce, ale przede wszystkim przez dostawców do tej pory koncentrujšcych się na technikach konwencjonalnych. Powstanie firmy NexPress (z 50% udziałami Heidelberga), przejęcie działu druku cyfrowego Agfy przez MAN Rolanda, wprowadzenie maszyn typu direct imaging przez niemal wszystkich liczšcych się dostawców maszyn offsetowych Đ to tylko niektóre objawy cyfrowego szaleństwa, jakie ogarnęło rynek dostawców w okolicach ostatniej drupy. A jak wyglšda ăkrajobraz po bitwieÓ dziœ, gdy upłynęły cztery lata i branża znów przygotowuje się do ăpoligraficznych igrzyskÓ w DŸsseldorfie? Przede wszystkim nikt już nie nawołuje do walki między dostawcami maszyn cyfrowych i konwencjonalnych. Wydaje się, że obie strony zrozumiały, że najlepiej będzie Đ przede wszystkim dla nich samych Đ jeżeli każdy zostanie przy tym, na czym się zna. Efekt? W grudniu 2003 Heidelberg informuje o planowanym wycofaniu się z produkcji maszyn cyfrowych. Kilka dni póŸniej MAN Roland anonsuje rozwišzanie umowy z Xeikonem. Maszyny DI Đ rynek (przynajmniej w Europie) praktycznie zapomniany. Z drugiej strony Đ Xerox wprowadza iGen3 na rynek europejski i jednoczeœnie wycofuje się z oferowania w USA maszyn offsetowych typu DI, w 2002 roku Hewlett-Packard przejmuje Indigo, a OcŽ wprowadza do oferty systemy, które majš wzmocnić pozycję firmy na rynku poligraficznym. Podobne aspiracje zaczynajš przejawiać Canon, Konica i inni. I tak oto wszyscy w zasadzie dostawcy wrócili na pozycje zajmowane przed targami drupa 2000. Heidelberg, MAN Roland, KBA i inni zapowiadajš kolejne udoskonalenia w maszynach konwencjonalnych. Xerox, HP, OcŽ i inni anonsujš premiery maszyn cyfrowych nowej generacji. Dziœ wszyscy zgodnie podkreœlajš, że nadchodzšca drupa będzie ădrupš JDFÓ, a nie miejscem starcia tych czy innych firm. Co powinno branży wyjœć tylko na dobre.