Powstał Klub Użytkowników Xerox DocuColor 2000
6 gru 2016 14:42

W paŸdzierniku br. rozpoczšł działalnoœć Klub Użytkowników urzšdzeń z serii Xerox DocuColor 2000. Klub zrzesza firmy usługowe z rynku poligraficznego wykorzystujšce cyfrowe maszyny produkcyjne DocuColor 2045/2060. Firmy należšce do nowo powstałego klubu działajš w różnych regionach Polski, większoœć z nich Đ w Warszawie. Podstawowym celem wspólnego przedsięwzięcia, które będzie realizowane przy udziale firmy Xerox Polska, jest promocja technologii druku cyfrowego w Polsce. Zdaniem użytkowników Xerox DocuColor 2000 technologia cyfrowa, która w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej jest powszechnie wykorzystywana w produkcji druków zawierajšcych zmienne dane, w Polsce nie jest jeszcze zbyt rozpowszechniona. Klienci nie wiedzš, że mogš zlecić druk 500 egzemplarzy zaproszeń zawierajšcych różne imiona i nazwiska czy personalizowanych broszur marketingowych Đ komentuje Mieczysław Jakubicki, reprezentujšcy firmę Centrum Poligrafii należšcš do Klubu Użytkowników DocuColor 2000. Đ Przy takim zamówieniu drukarz zazwyczaj odpowiada, że minimalny nakład wynosi od 1500 egzemplarzy w górę i nie ma mowy o personalizacji. Technologia druku cyfrowego, wykorzystywana przez urzšdzenia z serii Xerox DocuColor 2000, daje możliwoœć realizacji rozmaitych celów Đ dodaje Aleksander KuŸniecow, właœciciel firmy Grafpol. Đ Dla firm motoryzacyjnych drukujemy katalogi do pojedynczych modeli samochodów, dla restauracji Đ często zmieniajšce swš treœć menu. Dla osób indywidualnych Đ zaproszenia, wizytówki. Maszyny cyfrowe Xerox pozwalajš wyprodukować w pojedynczym egzemplarzu zindywidualizowanš ksišżkę, np. pamiętnik nowo narodzonego dziecka zawierajšcy datę jego urodzenia, imienin, horoskop, urodziny rodziców, dziadków i wiele innych cennych informacji. Oto lista firm zrzeszonych w Klubie Użytkowników DocuColor 2000: CCS Druk w Poznaniu; CCS Druk w Warszawie; Centrum Poligrafii MM Jakubiccy; D&D; DjaF; Grafpol; MGC Drukarnia Cyfrowa; Studio UH; Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Opracowano na podstawie informacji firmy Xerox Polska

error: Kopiowanie zabronione!
cript>