Powstała spółka Agpol Chromapress
6 gru 2016 14:42

Po prywatyzacji, w wyniku połšczenia Agpolu z Centrum Druku Cyfrowego Chromapress, powstała nowa spółka pod nazwš Agpol Chromapress Sp. z o.o., która od maja tego roku rozpoczęła działalnoœć pod kierunkiem dyrektora Wojciecha Szefera. Jest to pierwsza na naszym rynku fuzja drukarń ătradycyjnejÓ i cyfrowej. Agpol działa na rynku wydawniczo-poligraficznym od 1956 roku, łšczšc od ponad 40 lat tradycję i doœwiadczenie w druku offsetowym z nowoczesnymi rozwišzaniami technologicznymi. Firma CDC Chromapress zajmujšca się od 4 lat głównie drukiem cyfrowym obsługiwała dotychczas przede wszystkim rynek niskich nakładów i druku na żšdanie. Połšczenie obsługi tych dwóch segmentów rynku wydaje się być zasadne, ponieważ daje możliwoœć realizacji różnych zleceń dla klienta w jednym miejscu. W skład spółki Agpol Chromapress wchodzš następujšce działy: drukarnie offsetowa i cyfrowa, studio graficzne oraz redakcja. Firma œwiadczy usługi kompleksowo, poczšwszy od opracowania projektu, przygotowania tekstu, tłumaczeń, zdjęć, grafiki, opracowania redakcyjnego aż po wydrukowanie i oprawę. Może też realizować zlecenia częœciowe na wykonanie przygotowalni, naœwietlań, druku lub oprawy. Drukarnia dysponuje niezbędnymi maszynami i urzšdzeniami introligatorskimi pozwalajšcymi wykonać wszystkie rodzaje oprawy właœciwe dla wydawnictw akcydensowych. Opracowano na podstawie informacji firmy Agpol Chromapress

error: Kopiowanie zabronione!
cript>