Powstało nowe międzynarodowe lobby papiernicze
6 gru 2016 14:42

W Brukseli zawišzała się niedawno rada stowarzyszeń producentów wyrobów papierniczych i leœnych (Council of Forest and Paper Associations Đ ICFPA). Skupia ona przedstawicieli grup przemysłowych z 39 krajów reprezentujšcych 75% œwiatowej produkcji papieru. Nowo powstała rada jest logicznš konsekwencjš tworzonych od ok. 5 lat Đ w zwišzku z perturbacjami na rynku Đ różnych organizacji papierniczych. Rolš nowej organizacji ma być, oprócz gromadzenia informacji, reprezentowanie przemysłu papierniczego (czyli obrona jego interesów) we wszelkich dyskusjach i sporach wielostronnych. Tak więc jest to swego rodzaju lobbing papierniczy. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>