Poznaj S10 
23 mar 2017 13:57

Kilka tygodni tymu wszyscy użytkownicy systemu Sistrade MIS|ERP otrzymali nową aktualizację systemu. Najnowsza wersja otrzymała nazwę S10.

System Sistrade MIS|ERP, dedykowany szeroko pojętej branży poligraficznej oraz opakowaniowej, funkcjonuje już na rynku od roku 2000. W chwili obecnej wspiera procesy produkcyjne, handlowe i decyzyjne w drukarniach w 22 krajach. 

09System jest rozwiązaniem webowym, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do systemu z urządzenia (PC, laptop, tablet, smartfon) wyposażonego w przeglądarkę internetową (Explorer, Safari, Chrome) z dowolnego systemu operacyjnego (IOS, Android, Windows, Linux). System może być zainstalowany na serwerze klienta bądź w SISTRADE Data Center. To klient decyduje, w którym miejscu mają znajdować się jego dane.

Wspomniana architektura systemu daje dużą elastyczność użytkownikom. Handlowcy są w stanie wykonywać kalkulacje na tablecie na spotkaniu podczas rozmowy z klientem, przebywając poza siedzibą firmy. Zarząd ma dostęp do raportów i danych analitycznych będąc w delegacji służbowej. Naszym zaufanym klientom możemy dać dostęp do panelu rejestracji zapytań o kalkulacje. Wysoka elastyczność i konfigurowalność to cechy, które wzbudziły uznanie dla systemu Sistrade wśród wielu klientów.

Sistrade został stworzony w czterech odrębnych wersjach; każda dedykowana jest innej gałęzi przemysłu poligraficznego. Są to następujące wersje: Offset arkuszowy i zwojowy, Etykiety i wąska wstęga, Opakowania z tektury litej i falistej oraz Ekstruzja folii i druk opakowań giętkich. Mimo że poruszamy się w obrębie poligrafii, to każda z wymienionych specjalizacji posiada odrębne wymagania.

Informacje ogólne

Sistrade MIS (Management Information System) | ERP (Enterprise Resource Planning) jest w pełni zintegrowanym systemem obejmującym następujące elementy działania organizacji: zarządzanie działem handlowym, kalkulacje, CRM, zarządzanie produkcją, gospodarkę materiałową, planowanie, kontrolę jakości oraz księgowość.

System jest oparty na bazie danych Microsoft SQL Server. Wartościowymi funkcjonalnościami dla użytkownika są Sistrade Report Generator oraz Notification Center. Pierwszy generator umożliwia tworzenie własnych spersonalizowanych raportów. Drugie narzędzie pozwala na stworzenie reguł wysyłania powiadomień drogą mailową bądź wewnątrz systemu. Jeśli zaistnieje pewne zdarzenie (np. rzeczywista produkcja danego zlecenia na danej maszynie przekroczy zaplanowany czas), odpowiedni użytkownik otrzyma powiadomienie (alert). Idąc dalej administrator jest w stanie samodzielnie tworzyć reguły i powiadomienia. 

Aktualizacja MIS|ERP Sistrade S10 przyniosła ponad 180 nowych funkcjonalności, które finalnie przekładają się na zwiększenie wydajności i produktywności przedsiębiorstwa.

Kalkulacje

Aktualizacja tego modułu dotyczy w głównej części kalkulacji opakowań giętkich oraz toreb foliowych. Wiele nowych ulepszeń pojawiło się w Kartach Danych Technicznych, Procesie Graficznym i zarządzaniu recepturowaniem farb. Od teraz symulacje dodatkowych nakładów są bardziej precyzyjne. Wiele funkcjonalności objęło również kalkulacje opakowań z tektury litej. 

Zaopatrzenie i Magazyn

Jedną z głównych funkcjonalności modułu jest planowanie gospodarki materiałowej. Tym samym wiele narzędzi pojawiło się dookoła MRP (Material Requirements Planning). MRP automatycznie informuje użytkownika o niezbędnych surowcach do zamówienia analizując zaakceptowane zlecenia produkcyjne, złożone rezerwacje, minimalne stany magazynowe, dostawy w toku. Faktem jest, że precyzyjne planowanie gospodarki materiałowej pozwala na dokonanie olbrzymich oszczędności w przedsiębiorstwie. Aktualizacja zawierała również szereg usprawnień dla kontroli jakości surowców podczas przyjęcia magazynowego. To aspekt bardzo istotny w przemyśle opakowań giętkich oraz w przypadku producentów druków zabezpieczonych.

Zarządzanie produkcją

W ostatnim czasie wiele się mówi o wdrożeniu współczynnika O. E. E. w przemyśle opakowaniowym. Coraz więcej klientów Sistrade MIS|ERP wdrożyło monitorowanie tego współczynnika jako element strategii Lean Manufacturing. Nowa aktualizacja przyniosła więcej raportów oraz narzędzi analitycznych mierzących KPI. Na uwagę zasługuje również rozwiązanie Keizen Dashboard, panel analityczny wspomagający regularne wewnątrzorganizacyjne spotkania Keizen. Wersja S10 to również kilkanaście funkcjonalności w zakresie planowania produkcji, m.in. nowe sposoby optymalizacji planowania zasobów oraz pracowników na maszynach produkcyjnych.

MES – SCADA & SFC

W ostatnim czasie większość wdrożeń systemu Sistrade MIS|ERP zawierała integrację systemu z maszynami produkcyjnymi za pomocą PLC. Użytkownicy doceniają jakość zebranych danych, a tym samym dążą do precyzyjnej kalkulacji poprodukcyjnej wyrobu gotowego. Integracja z maszynami produkcyjnymi pozwala również na dokładną kontrolę faktycznego stanu produkcji. Czujniki zliczają dokładny czas produkcji oraz liczbę zużytych metrów bieżących surowca bądź zadrukowanych arkuszy. Ryzyko popełnienia błędu przez raportującego operatora zostaje zminimalizowane. 

Kontrola Jakości

Jeden z bardzo ważnych modułów, szczególnie w branżach farmaceutycznej oraz spożywczej. Moduł zarządzania kontrolą jakości organizuje i ułatwia pracę zarówno w laboratorium, jak i wymusza wykonanie kontroli jakości przez operatora. Wyróżniamy cztery rodzaje kontroli jakości: kontrola jakości surowców, półproduktów, wyrobów gotowych oraz autokontrola. Procesy autokontroli wymuszają wykonanie określonych testów lub badań przez użytkowników produkcyjnych, np. operatorów maszyn produkcyjnych. Ten ostatni rodzaj kontroli jakości doczekał się wielu nowych aktualizacji w wersji S10.

Business Intelligence

O analityce Business Intelligence, zarządzaniu Big Data oraz wykorzystaniu BI w procesach decyzyjnych bardzo dużo się ostatnio mówi, szczególnie w obszarze Industry 4.0. Wersja S10 dopracowała ten moduł, który pojawił się na stałe w ofercie rok temu. Ważne jest, iż funkcjonalność stanowi integralną część systemu. Dzięki temu raportowanie jest bardzo precyzyjne.

Energy Management 

Moduł pozwalający na zbieranie informacji o faktycznym stanie zużycia energii. Ideą jest zainstalowanie czujników pomiędzy maszynami produkcyjnymi a gniazdem elektrycznym. Czujniki te monitorują oraz przesyłają informację o faktycznym stanie energii zużytej podczas produkcji danego zlecenia. Finalnie użytkownik dostaje precyzyjną informację o faktycznym koszcie wykonania zlecenia producyjnego. Z doświadczenia wynika, iż sam fakt monitorowania zużycia energii pozwala na zaoszczędzenie jej nawet w 10 proc. 

SmartStatistics

Sistrade SmartStatistics to zestaw inteligentnych raportów managerskich przeznaczony dla zarządzających poszczególnymi działami. Funkcjonalność monitoruje KPI (Key Performance Indicators) poszczególnych działów. Zastosowane współczynniki KPI wynikają z najlepszych praktyk zebranych podczas podobnych wdrożeń u innych klientów. Jest to potężne narzędzie wspomagające procesy decyzyjne poszczególnych działów. Wykresy są w pełni responsywne i przystosowane do urządzeń mobilnych. 

Moduł zarządzania ruchem

Moduł usprawniający działania departamentu utrzymania ruchu. Głównym jego zadaniem jest zarządzanie naprawami oraz przeglądami konserwacyjnymi. Pozwala nie tylko na tworzenie zleceń przeglądu, ale także w pełni rozlicza dział utrzymania ruchu. Wiemy, ile kosztują nas dokładnie przestoje maszyn. Aktualizacja przyniosła dużo nowych raportów analitycznych. 

Andrzej Mikołajczuk

error: Kopiowanie zabronione!
cript>