Pozostanie logo
6 gru 2016 14:55

Z początkiem drugiego kwartału 2012 roku planowane jest formalne przeniesienie sektora Print firmy Map Polska, oferującego papiery m.in. dla poligrafii, wydawnictw oraz agencji reklamowych, do struktur firmy Antalis Poland. W oficjalnej informacji podpisanej przez Joannę Smolińską, prezes zarządu Antalis Poland & Map Polska oraz Katarzynę Lubowiecką-Niewiadomską, menedżera sprzedaży wewnętrznej obu firm czytamy: „Pragniemy podkreślić, iż oferta papierów poligraficznych firmy Map już od kilku lat funkcjonuje w grupie Antalis, a obecna decyzja o jej przeniesieniu ma charakter formalnego uporządkowania działalności spółki w Polsce. Wspomniana zmiana nie będzie miała wpływu na kształt oferowanego przez nas serwisu oraz warunków współpracy. Przyznane Państwu w spółce Map Polska limity zakupowe zostaną przeniesione do firmy Antalis Poland. Dotychczasowe limity kredytu kupieckiego spółek Map i Antalis zostaną zsumowane. Decyzja podyktowana jest możliwościami inwestycyjnymi i rozwojowymi, jakie niesie za sobą wdrożenie kompleksowej oferty materiałów poligraficznych polskich spółek do działalności koncernu Antalis Group obecnego w 55 krajach świata. Wierzymy, że zaistniałe zmiany wytworzą potencjał pozwalający na efektywniejszą realizację Państwa planów i projektów.” Jak powiedziała prezes Joanna Smolińska podczas spotkania z dziennikarzami prasy branżowej w dniu 10 stycznia br., docelowo spółka Map Polska zostanie wchłonięta przez struktury Antalis Poland i przestanie istnieć jako samodzielny podmiot. Pozostanie jednak wspólne logo „Antalis/Map”, którym będzie się posługiwał sektor Print. Są to dwa mocne brandy, za którymi kryją się ludzie i z nimi będziemy kontynuować współpracę – podkreślała prezes Smolińska dodając, że połączenie firm nie jest powodem do restrukturyzacji i zwolnień pracowników. Jak wyjaśniła, pewne ruchy kadrowe już miały miejsce, natomiast decyzja o połączeniu zapadła później. Na ok. 100 osób zatrudnionych obecnie w sektorze Print w ostatnim czasie odeszło 5 pracowników. Decyzja o przejęciu sektora Print (w czerwcu ub.r. sektor flekso został już włączony do firmy Antalis) i w rezultacie firmy Map spowodowana została także sytuacją na rynku: światowym kryzysem, zmniejszoną konsumpcją papieru, opóźnieniami w płatnościach oraz zmniejszonymi nakładami na reklamę. Tak długo, jak to było możliwe, utrzymywaliśmy dwie spółki – przekonywała Joanna Smolińska. – W wyniku prowadzonych działań rynek został przygotowany do połączenia firm. Zapewniała też, że jednym z głównych celów tej zmiany jest przejęcie najlepszych elementów z kultury organizacyjnej obu firm i uczynienie z tego wartości dodanej. Warto przypomnieć, że Map Polska był ostatnią z działających w Europie spółek Map po globalnym przejęciu tej firmy przez grupę Antalis w 2007 roku. Wówczas udział obu firm w rynku polskim wynosił ok. 44 proc. W roku 2011 zmienił się w nieznacznym stopniu kształtując się na poziomie 40 proc. W obu firmach łącznie jest obecnie zatrudnionych 340 osób. Działy administracyjne Antalis i Map zostały skonsolidowane w 2009 r., pozostały natomiast dwa zespoły sprzedaży, które obecnie zostaną przekształcone w jedną ekipę. IZ