Prędkoœć i jakoœć w obróbce po druku
6 gru 2016 14:43

Oczekiwania w stosunku do drukarń cišgle rosnš. Dotyczy to przede wszystkim jakoœci i szybkoœci wykonania. Aby sprostać tym zmianom, drukarnie sukcesywnie modernizujš wydziały maszyn drukujšcych. Logicznš konsekwencjš tych inwestycji jest koniecznoœć modernizacji systemu obróbki po druku, aby do zwiększonej wydajnoœci maszyn drukujšcych dopasować przepustowoœć ekspedycji. Zmiana generacji Nawet jeœli z upływem czasu istniejšce instalacje sš modyfikowane i rozbudowywane, w końcu nasuwa się koniecznoœć zmiany generacji urzšdzeń. Co daje nowa maszyna rotacyjna, jeœli ekspedycja hamuje jej możliwš wydajnoœć? Zdaniem firmy Ferag, centralnym punktem modernizacji w procesie obróbki po druku staje się obecnie rotacyjny system wkładkujšcy MultiSertDrum. Bęben wkładkujšcy ma oprócz układu doprowadzajšcego główny produkt jeszcze dwa wejœcia, którymi można sterować w zależnoœci od potrzeb i wymagań klienta. Jeden z układów doprowadzajšcych przydzielić można połšczonym ze sobš w pętlę systemom magazynowania MultiDisc z zespołem DiscPool. Umożliwia to, w zależnoœci od potrzeb, magazynowanie produktów wstępnych i wkładek lub buforowanie produkcji. Drugi układ doprowadzajšcy może być sterowany przez nowy system doprowadzania wkładek RollStream (więcej na jego temat pisaliœmy w numerze wrzeœniowym Poligrafiki Đ przyp. red.) zasilany produktami za poœrednictwem zespołów JetFeeder. Linia RollStream może być rozbudowywana, umożliwiajšc szybkš reakcję na cišgle rosnšcš iloœć reklamowych wkładek. Zespoły pakietujšce MultiStack umożliwiajš sprawne pakowanie gotowych produktów. Transport pomiędzy poszczególnymi ogniwami procesu technologicznego zapewnia uniwersalny transporter firmy Ferag. System transportu klamerkowego z wielostronnš możliwoœciš zastosowania umożliwia transportowanie drukowanych produktów w bezpieczny dla nich sposób, a dodatkowo pozwala zaoszczędzić sporo cennej przestrzeni, ponieważ transport produktów odbywa się w powietrzu, ponad głowš operatora. Połšczyć stare z nowym Na opisane wyżej urzšdzenia Feraga najnowszej generacji zdecydowała się w marcu br. szwedzka drukarnia Uppsala Nya Tidning UNT. Tym samym Ferag utrzymał nadal swego wieloletniego klienta, u którego najstarsze urzšdzenia tej firmy instalowane były w 1987 roku. Obecnie niektóre z dotychczas wykorzystywanych komponentów zintegrowane zostanš z nowym systemem. W ten sposób zachowane zostanš np. stacje nadajšce, elementy systemu transportowego TTR i zwrotnice transportera. W obszarze pakietowania nadal wykorzystywane będš istniejšce foliarki i wišzarki krzyżowe. Tak jak w przypadku możliwoœci rozbudowy RollStream, UNT zachowuje sobie również możliwoœć dołšczenia w przyszłoœci dodatkowej linii pakietujšcej. Z liniš zintegrowany zostanie także bęben obcinajšcy SNT-42. Dzięki tak rozbudowanej konfiguracji możliwe będzie w przyszłoœci wielostronne kształtowanie drukowanych produktów i pełne wykorzystanie wydajnoœci maszyn rotacyjnych. Artykuł dostarczony przez firmę Ferag Polska Sp. z o.o.