Premier Leszek Miller w PWPW
6 gru 2016 14:43

W dniu 30 stycznia br. premier Leszek Miller złożył wizytę w Polskiej Wytwórni Papierów Wartoœciowych. Okazjš po temu Đ w 84. roku istnienia firmy Đ były osišgnięcia PWPW w dziedzinie jakoœci produkcji potwierdzone uzyskaniem kolejnych certyfikatów oraz gotowoœć do realizacji zadań przed zbliżajšcym się wejœciem Polski do Unii Europejskiej. Po powitaniu premiera Maciej Flemming, prezes zarzšdu PWPW, przypomniał ważniejsze fakty z ponad 80-letniej historii firmy podkreœlajšc obecnš jej kondycję oraz zakres wykonywania produktów wišżšcych się z bezpieczeństwem państwa, takich jak baknoty i inne druki wymagajšce specjalnych zabezpieczeń. Następnie mówił o certyfikatach ISO uzyskanych ostatnio przez PWPW. Długoletni zasłużeni pracownicy PWPW otrzymali odznaczenia zakładowe. Prezes Rady Ministrów Leszek Miller w krótkim wystšpieniu pogratulował osišgnięć kierownictwu firmy i jej pracownikom, życzšc dalszych sukcesów w okresie, kiedy Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej. AB

error: Kopiowanie zabronione!
cript>