Premierowa instalacja CtP HighWater
6 gru 2016 14:43

W drugiej połowie paŸdziernika w Studiu Komputerowym Wist przy ul. Gdańskiej w Łodzi została zainstalowana pierwsza w Polsce naœwietlarka CtP Python 74-BV-30 firmy HighWater Designs. W urzšdzeniu tym zastosowano sprawdzonš technologię bębna wewnętrznego z płaskim podawaniem płyty. ródłem œwiatła jest w tym przypadku dioda fioletowa o długoœci fali œwiatła 405 nm i mocy 30 mW (opcja 5 mW). Urzšdzenie może naœwietlać płyty o formatach z zakresu od 340 x 400 mm do 615 x 745 mm i standardowych gruboœciach z przedziału od 0,15 do 0,30 mm. Wydajnoœć systemu wynosi 20 płyt B2 bšdŸ 25 B3 przy rozdzielczoœci 2540 dpi. Proces naœwietlania jest sterowany RIPem Torrent Harlequin, a kolejkowanie prac odbywa się przy użyciu kontrolera Q2. Premierowy Python współpracuje z wywoływarkš Euro 65 firmy Reprochimica, wyposażonš dodatkowo w automatyczny odbierak płyt. Firma HighWater Designs powstała w 1987 roku w Wielkiej Brytanii, a jej pierwszymi pracownikami były osoby wywodzšce się z angielskiej filii znanego producenta w dziedzinie prepress Đ Linotype Hell. W Polsce firma HighWater Designs jest reprezentowana od lipca przez firmę Scorpio, która jest wyłšcznym dostawcš naœwietlarek CtP tej firmy. Scorpio oferuje także, na zasadzie niewyłšcznoœci, oprogramowanie angielskiego producenta, w tym popularne RIPy Torrent Harlequin. Opracowano na podstawie informacji firmy Scorpio