Premiery Agfy
6 gru 2016 14:42

8 marca w siedzibie Agfy w Mortsel odbyła się konferencja prasowa, podczas której firma zaprezentowała swojš ofertę przygotowywanš na kwietniowe targi IPEX. Wœród kilku premier najciekawiej zapowiadajš się nowa naœwietlarka termiczna do płyt Xcalibur 45 w formacie B1, oparta na technologii GLV (Grating Light Valve) i kolejna wersja systemu workflow do sterowania przepływem prac w œrodowisku prepress Đ ApogeeX. Xcalibur 45 to mniejsza wersja wielkoformatowej naœwietlarki dostępnej w formacie 2 x B0. Naœwietlarka została wyposażona w technologię GLV, stworzonš poczštkowo z myœlš o wykorzystaniu w zaawansowanych telewizorach typu High-Definition. Wydajnoœć naœwietlarki Xcalibur 45 wynosi 20 pełnoformatowych płyt na godzinę przy rozdzielczoœci 2400 dpi. Urzšdzenie będzie dostępne w wersji ręcznej, półautomatycznej lub w pełni zautomatyzowanej. Do nowej naœwietlarki Agfa zaleca stosowanie pozytywowych płyt termicznych Thermostar P970, czułych na laser 830 nm. Druga z najważniejszych premier Agfy to nowa wersja systemu Apogee, opatrzona symbolem X. Jest to system przeznaczony dla œrodowiska prepress zwišzanego z produkcjš akcydensów i opakowań, oparty na formatach PDF, JDF i Digital Film. Najważniejsze zalety nowej wersji Apogee to: wygodny interfejs użytkownika, umożliwiajšcy uruchamianie i monitorowanie czynnoœci zwišzanych z produkcjš; skalowalny, modułowy projekt, pozwalajšcy na implementację odpowiednich funkcji; pełna kompatybilnoœć z formatem JDF, umożliwiajšca integrację z systemami MIS i IT; narzędzie do zatwierdzania prac przez Internet. Na konferencji zaprezentowano też inne nowe produkty, m.in. system wielkoformatowy Grand Sherpa. Poruszono też sprawę przejęcia firmy Autologic. Obszerny materiał na temat nowoœci Agfy na targach IPEX zamieœcimy w majowym numerze Poligrafiki. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>