Prinect 2017 – nowa odsłona
27 lut 2017 09:38

Funkcjonujemy w rzeczywistości, w której skuteczna realizacja procesów operacyjnych, produkcyjnych czy biznesowych bez wykorzystania i wsparcia ze strony narzędzi informatycznych jest trudna, a w wielu wypadkach wręcz niewyobrażalna. Jakość systemów wykorzystywanych w przemyśle poligraficznym wraz z zachodzącymi na rynku zmianami, spadającymi nakładami przy równoczesnym wzroście liczby realizowanych projektów czy zleceń, rosnącym poziomie ich skomplikowania i wysokich wymaganiach jakościowych oraz znacząco skróconym czasie ich realizacji warunkuje możliwości przedsiębiorstwa w zakresie optymalizacji organizacyjnej i procesowej oraz ma bezpośredni wpływ na rentowność firmy.

Heidelberg, jako jeden z wiodących dostawców technologii poligraficznych, od wielu lat kładzie szczególny nacisk na rozwój oprogramowania. Mamy swój niezaprzeczalny udział w stałym rozwoju systemów wykorzystywanych w przygotowalniach poligraficznych, a jestem przekonany, że wraz z pojawieniem się przed kilku laty idei zintegrowanego środowiska informatycznego Prinect jako jedyni jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom jednorodne, spójne i skuteczne środowisko informatyczne. W aktualnej postaci Prinect umożliwia pełną kontrolę przebiegu procesów biznesowych i produkcyjnych w ramach przedsiębiorstwa poligraficznego, sprawiając, że produkcja staje się transparentna i umożliwiając osiągnięcie niespotykanej wcześniej wydajności i elastyczności procesowej. Kluczem do realizacji tego stanu rzeczy jest bezpośrednie sprzężenie środowiska produkcyjnego we wszystkich obszarach, zarówno prepress, press, jak też postpress, z narzędziami ERP/MIS oraz wykorzystywanymi w wielu drukarniach systemami zdalnej komunikacji, obsługi czy sprzedaży produktów i usług w modelach B2B oraz B2C.

Zintegrowane procesy informacyjne

Tak zdefiniowane środowisko informatyczne obejmuje zatem: procesy sprzedaży i obsługi klientów, niezależnie od obowiązującego w przedsiębiorstwie modelu (równolegle za pośrednictwem tradycyjnych kanałów sprzedaży bezpośredniej, jak też modeli W2P); procesy związane z szeroko pojętą gospodarką magazynową, zarówno w odniesieniu do materiałów czy narzędzi, jak i wyrobów gotowych; procesy zakupów towarów i usług czy pod09wykonań, a co za tym idzie współpracy z kontrahentami; procesy logistyczne i spedycyjne oraz – co najistotniejsze i stanowiące o realnej przewadze naszych rozwiązań – wszystkie procesy produkcyjne. System Prinect umożliwia zatem nie tylko wykonywanie kalkulacji czy ofertowanie, ale także rejestruje poszczególne zlecenia oraz przekazuje zgromadzone na każdym z etapów informacje biznesowe, formalne, procesowe czy technologiczne w formie i zakresie niezbędnym do skutecznej i efektywnej ich realizacji oraz kontroli. Oddaje do dyspozycji użytkowników narzędzia planistyczne, umożliwia generowanie i przekazywanie na poszczególne stanowiska kart technologicznych i procesowych, rejestrację rzeczywistych parametrów operacyjnych nie tylko z wykorzystaniem danych wprowadzanych do systemu przez operatorów, ale także pochodzących bezpośrednio z liczników podłączonych maszyn i urządzeń czy wreszcie gromadzi i udostępnia szereg istotnych informacji realizacyjnych w odniesieniu do czasu, ilości czy też jakości przebiegu procesów i wyrobów gotowych. Gromadzone i udostępniane w systemie Prinect informacje skutecznie wspomagają bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem oraz spełniają jego potrzeby informacyjne na wszystkich szczeblach podejmowania decyzji, zarówno bieżących operacyjnych, jak i taktycznych oraz strategicznych.

Stały rozwój

Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o jakości i przydatności systemów informatycznych jest ich stały rozwój i podążanie zarówno za zmieniającymi się oczekiwaniami oraz potrzebami użytkowników, jak i szeroko pojętym rozwojem technologicznym. Prinect jest środowiskiem systematycznie rozwijanym i modyfikowanym. Wraz z jego najnowszą wersją Prinect 2017 do użytkowników trafiło wiele udoskonaleń oraz całkowicie nowa funkcjonalność pod nazwą Prinect Portal.

Prinect Portal 2017 to nowoczesna aplikacja, która poprzez przeglądarkę internetową, niezależnie od platformy sprzętowej i systemowej – zarówno na komputerach, jak też smartfonach i tabletach – udostępnia i integruje funkcjonalności wielu modułów systemu Prinect w ramach jednego, spójnego, homogenicznego portalu. Portal ten może z kolei być udostępniony odrębnie w ramach intranetu oraz internetu, dla użytkowników wewnętrznych (pracowników drukarni) i zewnętrznych (współpra-cowników, przedstawicieli handlowych, klientów). Oczywiście aplikacja wyposażona jest w bogate funkcje konfiguracyjne gwarantujące pełną kontrolę dostępu oraz umożliwiające konfigurację indywidualnych uprawnień dla poszczególnych użytkowników i ich grup. Prinect Portal stanowi doskonałe narzędzie skutecznego udostępniania informacji operacyjnych i biznesowych w ramach całej organizacji, co nie pozostaje bez wpływu na jakość realizowanych procesów.

Poszczególne funkcjonalności portalu są konfigurowane przy użyciu widżetów definiowanych i rozmieszczanych w ramach odrębnych pulpitów, dzięki czemu aplikacja pozwala na tworzenie wielu odrębnych, zindywidualizowanych środowisk pracy użytkowników systemu. Wiele spośród funkcji może być wizualizowanych zarówno w uproszczonej, jak i rozszerzonej konfiguracji dostarczając poszczególnym użytkownikom bardziej szczegółowych informacji. Funkcjonalność Prinect Portal obejmuje kompleksowe informacje dotyczące poszczególnych zleceń, zarówno aktualnych, jak i zakończonych, ich statusów, realizowanych operacji, ich stanu i postępu, harmonogramów oraz terminów, udostępnia raporty jakościowe i materiałowe, umożliwia tworzenie zleceń produkcyjnych, załączanie materiałów, tworzenie zautomatyzowanych sieci procesowych wykorzystujących preflight, soft proofing, akceptację czy załączanie notatek i uwag. Portal to także doskonałe narzędzie integracji z systemem ERP/MIS umożliwiające dostęp do kompleksowych informacji o: klientach i kontrahentach, ofertach, zamówieniach, limitach kredytowych, aktualnych saldach, rejestracji nowych klientów czy edycji danych, pozwalające na tworzenie zapytań ofertowych i kalkulacji, udostępniające informacje logistyczne i spedycyjne oraz informacje szczegółowe dla dowolnych obszarów produkcyjnych, poszczególnych gmaszyn i urządzeń.

Wprowadzenie do Przemysłu 4.0

Prinect Portal jest kolejną z aplikacji wprowadzających rodzinę systemów informatycznych Prinect w realia czwartej rewolucji przemysłowej. Należy bowiem pamiętać, że automatyzacja i robotyzacja związane z zastosowaniem sterowników PLC czy oprogramowania przemysłowego typu SCADA, MES bądź ERP/MIS to rozwiązania charakterystyczne dla tzw. trzeciej rewolucji przemysłowej, która ma swój początek w latach 70. ubiegłego stulecia. Stosowane współcześnie pojęcie Przemysł 4.0 związane jest zaś z innowacjami technicznymi i koncepcjami organizacyjnymi zmieniającymi produkcję przemysłową w sposób rewolucyjny, w oparciu o generowanie, transfer, przetwarzanie i analitykę dużych zbiorów danych. Funkcjonalności współczesnych systemów informatycznych, także w poligrafii, umożliwiają wykorzystanie interakcji świata wirtualnego i fizycznego, wprowadzenie nowych materiałów i technologii wytwarzania oraz zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach skutkujących wzrostem ich elastyczności i możliwością zmienności wytwarzanych produktów.

Marek Chmielewski

kierownik sprzedaży systemu Prinect

Heidelberg Polska Sp. z o.o.