Producenci znaczków spotkajš się w Warszawie
6 gru 2016 14:43

Moda na Warszawę nie mija; jak już wczeœniej informowaliœmy na naszych łamach Đ po producentach formularzy i składanek komputerowych oraz wklęsłodrukarzach Đ w styczniu 2004 roku majš się spotkać w naszej stolicy producenci druków wartoœciowych. Poszerzamy tę informację o wiadomoœć, iż PWPW zaprosiła do Warszawy (również w roku przyszłym) producentów znaczków pocztowych. Prezes PWPW Maciej Flemming przekazujšc tę informację zaznaczył, iż decyzja o spotkaniu w Warszawie zapadła po złożeniu zaproszenia przed kilku laty. Na podstawie ăŻycia WytwórniÓ nr 27/2003 opracował AB