Producent maszyn Polly u swojego wyłšcznego przedstawiciela w Krakowie
6 gru 2016 14:42

W dniu 13 listopada br. w siedzibie firmy Mercator Poligrafia w Krakowie miało miejsce spotkanie zarzšdu firmy Grafitec, producenta drukujšcych maszyn offsetowych Polly, z zarzšdem Mercator Poligrafia SA. Podczas spotkania dyrektorzy Grafitec Đ Petr Skrla i Lubos˙ Moravec Đ podkreœlili znaczenie rynku polskiego i jego wpływ na rozwój produktów marki Polly. Przedstawiono również uzasadnienie techniczne wszystkich innowacji technologicznych wprowadzonych w nowej generacji maszyn Polly Prestige i Polly Performer, dostępnych już od ponad 2 lat na rynku. Przypomniano, iż od listopada br. amerykański właœciciel Grafitec stosuje w fabryce nowy standard kontroli jakoœci oparty na testach FOGRA. Przedstawiciele zarzšdu Mercator Poligrafia SA Đ Piotr Żyznowski i Bogusław Kiszka Đ przedstawili osišgnięcia swojej firmy w sprzedaży i nowej formule autoryzacji serwisu tych maszyn. Maszyny Polly, zwłaszcza w formacie B2 (Prestige), budzš coraz większe zainteresowanie wœród polskich klientów, co przekłada się na zawierane z końcem roku kolejne kontrakty sprzedaży. Firma Mercator Poligrafia, doceniajšc liczne sugestie klientów, okreœliła nowe zasady funkcjonowania w Polsce autoryzowanych serwisów maszyn Polly nowej generacji. Będš one obowišzywały od poczštku 2003 roku. Opracowano na podstawie informacji firmy Mercator Poligrafia

error: Kopiowanie zabronione!
cript>