Produkty Arian w ofercie firmy Opinion
6 gru 2016 14:43

Firma Opinion Sp. z o.o. podpisała z austriackš spółkš Arian GmbH umowę, dzięki której posiada wyłšcznoœć na sprzedaż jej produktów na terenie Polski. Arian jest jednš z największych i najbardziej nowoczesnych drukarń sitodrukowych w Europie. Posiada 30-letnie doœwiadczenie w produkcji grafik wielkoformatowych i zatrudnia obecnie ponad 100 pracowników. Austriacka spółka posiada bardzo bogaty park maszynowy obejmujšcy maszyny offsetowe, linie sitodrukowe oraz szereg urzšdzeń niezbędnych do przygotowania i wykończenia produkowanych materiałów reklamowych. Dzięki współpracy z firmš Arian Opinion będzie mógł znacznie poszerzyć swojš dotychczasowš ofertę, szczególnie o materiały POS wspomagajšce sprzedaż bezpoœredniš, takie jak np. standy, naklejki, displaye, opakowania, materiały mailingowe. Produkcja wszelkiego rodzaju materiałów odbywa się zgodnie z ISO 9001. Opracowano na podstawie informacji firmy Opinion