Proekologiczna produkcja form drukowych
23 lut 2018 11:48

W drukarni Agora Poligrafia w Tychach używane jest proekologiczne rozwiązanie do produkcji form drukowych, składające się z naświetlarki Advantage N-DL XXT oraz urządzenia czyszcząco-gumującego Attiro VHS. 

Ich dostawcą, podobnie jak wykorzystywanych do produkcji bezchemicznych płyt N95VCF, jest firma Agfa. Inwestycja umożliwiła tyskiej drukarni, wchodzącej w skład Grupy Agora, znaczącą redukcję zużycia wody oraz generowanych odpadów (powstających podczas obróbki chemicznej), a w efekcie – obniżenie kosztów związanych z całym procesem produkcyjnym i jednoczesne zwiększenie jego wydajności.

Agora Poligrafia obchodzi w br. 20-lecie istnienia. Zakład został oddany do użytku w 1998 roku, będąc wzorcem – pod względem konstrukcji i wyposażenia technologicznego – dla kolejnych drukarń Grupy Agora wybudowanych w Pile i Warszawie. Obecnie tyska drukarnia obsługuje tytuły należące do Agory (przede wszystkim „Gazetę Wyborczą”, towarzyszące jej magazyny i dodatki, w tym wprowadzony niedawno na rynek dwutygodnik dla młodzieży „Mój Spot”) 

oraz inne tytuły prasowe (np. „Rzeczpospolitą”, „Dziennik Gazetę Prawną” czy „Super Nowości”), drukuje też publikacje o charakterze półakcydensowym i komercyjnym dla innych zleceniodawców. Wśród nich prym wiodą sieci sprzedaży detalicznej o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym – mówi Witold Pałczyński, dyrektor drukarni Agora Poligrafia. – To z myślą o szybszej i lepszej obsłudze naszych zleceniodawców wdrożyliśmy w ostatnim czasie istotne inwestycje technologiczne, zarówno w obszarze prepressu, jak i drukowania.

Na potrzeby tytułów Agory drukarnia w Tychach obsługuje cały obszar Polski Południowej – Dolny i Górny Śląsk, Małopolskę oraz Podkarpacie. Podobnie jest w przypadku drukowania dzienników zlecanych przez inne wydawnictwa. W przypadku publikacji pół- i komercyjnych kampanie z wykorzystaniem materiałów drukowanych przez Agora Poligrafia obejmują nawet całą Polskę. Klienci oczekują coraz szybszej realizacji zleconych prac, coraz wyższej ich jakości, a przy tym spotykamy się – podobnie jak inne drukarnie prasowe – z rosnącą presją cenową. Stąd konieczność stałego inwestowania i udoskonalania parku sprzętowego, który nie tylko pozwala na bardziej wydajną produkcję, ale też na optymalizację kosztów prowadzonej działalności – dodaje Witold Pałczyński. 

Jednym z kluczowych zakupów zrealizowanych w ostatnim czasie przez drukarnię Agora Poligrafia był proekologiczny system CtP firmy Agfa. Składa się on z naświetlarki Advantage N-DL XXT i urządzenia Attiro VHS, bazującego na koncepcji obróbki płyt bezchemicznych, w tym przypadku – fotopolimerowych N95VCF. Zestaw ten gwarantuje uzyskanie optymalnych parametrów produkcyjnych, m.in. dzięki wysokiej wydajności naświetlarki, „kaskadowej” budowie systemu Attiro VHS (znacząco redukującej zużycie roztworu gumującego oraz częstotliwość konserwacji urządzenia) i parametrom oferowanym przez dedykowane temu rozwiązaniu płyty fotopolimerowe N95VCF – mówi Stefan Piotrowski, odpowiedzialny w polskim oddziale Agfa za segment gazetowy. – Te ostatnie cechuje bardzo wysoka odporność podczas użytkowania w maszynie drukującej, pozwalająca na realizację z ich użyciem znacznie większych nakładów, sięgających 300 tys. egzemplarzy. Co więcej, są one kompatybilne z farbami UV, co oznacza szersze portfolio jej zastosowań, m.in. przy realizacji wyrobów półakcydensowych.

Zdaniem Stefana Piotrowskiego na osobną uwagę zasługuje system Attiro VHS, który w wersji zainstalowanej w tyskim zakładzie oferuje kompatybilność z najszybszymi gazetowymi naświetlarkami CtP dostępnymi na rynku: Czyni go to tym samym rozwiązaniem dedykowanym produkcji wysokonakładowej, chociaż – co najlepiej pokazuje przykład drukarni Agora Poligrafia – znakomicie sprawdza się także przy nieco niższych seriach. Warto również przybliżyć samą kaskadową budowę urządzenia, która sprawdziła się na tyle, że wykorzystano ją także w proekologicznej wywoływarce Arkana, przeznaczonej na rynek arkuszowej produkcji offsetowej. W urządzeniu Attiro VHS są trzy sekcje. Skoncentrowany roztwór trafia – dzięki odpowiedniej budowie maszyny – kolejno do sekcji trzeciej, drugiej, a stamtąd do pierwszej. W efekcie jest on wykorzystywany aż trzykrotnie. Poza redukcją zużycia chemii, takie rozwiązanie zwiększa żywotność stosowanych materiałów, znacząco zmniejsza częstotliwość konserwacji i czyszczenia całego systemu, a cały proces staje się bardziej przyjazny dla środowiska.

Marek Zybura z pionu Druk w Agorze SA dodaje: Przed decyzją o zakupie mieliśmy okazję obejrzeć to rozwiązanie w drukarni Axel Springer w Spandau. Efekty uzyskiwane dzięki jego zastosowaniu okazały się na tyle przekonujące, że zdecydowaliśmy się na jego wdrożenie w Tychach. System pracuje tu od kilkunastu miesięcy i mamy na jego temat bardzo pozytywne zdanie.

Witold Pałczyński potwierdza: Formy drukowe obrabiane finalnie w systemie Attiro VHS spełniają nasze oczekiwania zarówno pod względem wydajności produkcji, jak i zachowania podczas druku. Także wobec ich wytrzymałości nie mamy żadnych zastrzeżeń. Tak naprawdę cały system CtP firmy Agfa jest bardzo szybkim rozwiązaniem, m.in. dzięki pełnej automatyce działania. Wytwarzamy w nim większość użytkowanych przez nas form drukowych, dwie starsze naświetlarki służą jako zabezpieczenie produkcji. Co ciekawe, system Agfa okazał się w pełni kompatybilny z wykorzystywaną dotychczas zaginarką do płyt. Natomiast płyty – mam na myśli N95VCF – bardzo dobrze odnajdują się zarówno w produkcji coldsetowej, jak i heatsetowej. Możliwość realizowania tej drugiej pojawiła się po zakończeniu inwestycji w piec suszący, o jaki została niedawno rozbudowana maszyna coldsetowa.

Modyfikacja uwzględniająca specjalny piec elektryczny pozwala – w razie potrzeby – na zastosowanie papierów heatsetowych, np. SC. Stworzyliśmy we własnym zakresie swego rodzaju rozwiązanie hybrydowe – mówi Witold Pałczyński. – Dzięki temu możemy w jednym przebiegu realizować prace mieszane, np. zadrukowywać środki w coldsecie, a okładki – w heatsecie, finalnie uzyskując zszyty i obcięty ze wszystkich stron produkt – magazyn czy broszurę. Z opcji tej korzystamy już we własnym zakresie, coraz uważniej przyglądają się jej też nasi klienci. Daje ona bowiem nie tylko większą elastyczność w doborze mediów, ale też pozwala zwiększyć atrakcyjność finalnego produktu.

Jak widać, realizowane inwestycje i modernizacja parku sprzętowego w bezpośredni sposób przekładają się na naszą ofertę. Partnerów biznesowych szczególnie zachęcamy do rozważenia możliwości wykorzystania papierów coldsetowych do druków reklamowych. Są one nie tylko proekologiczne i funkcjonalne, ale pozwalają też na osiągnięcie efektów zbliżonych do heatsetu przy niższych kosztach.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Agfa Graphics

cript>