Prognoza produkcji papierów do druku ink jet w Europie Zachodniej
6 gru 2016 14:42

Ostatnio opublikowany raport międzynarodowej firmy konsultingowej CAP Venture analizuje rynek papierów do druku kolorowego ink jet w Europie Zachodniej. Raport ten w postaci białej księgi pt. ăDokšd zmierza rynek papierów do druku ink jetÓ prognozuje przyszły coroczny wzrost, identyfikuje główne segmenty rynku o najszybszym tempie wzrostu, omawia trendy i rozwój tej gałęzi przemysłu. Papiery do druku ink jet będš najbardziej dynamicznie rozwijajšcym się segmentem szeroko rozumianego rynku materiałów biurowych w Europie Zachodniej zarówno pod względem wartoœci sprzedaży, jak i wielkoœci produkcji. Zużycie papierów inkjetowych (powlekane/specjalne i niepowlekane) będzie rosło corocznie o 8,2% z poziomu 65,4 mld arkuszy w roku 2000 do 97 mld w roku 2005. Wartoœć sprzedaży wyniosła prawie 2 mld USD w roku 2000 i osišgnie kwotę 2,9 mld w roku 2005, czyli będzie wzrastać o 7,5% rocznie. Największa szybkoœć wzrostu tak pod względem wielkoœci produkcji, jak i wartoœci sprzedaży charakteryzować będzie rynek papierów powlekanych. Papiery te będš coraz częœciej stosowane, gdyż wzrost liczby i rodzajów drukarek do druku kolorowego wymagać będzie różnego typu powlekanych papierów. Rynek ten będzie rósł w tempie 12% rocznie z poziomu ponizej 1 mld USD do 1,9 mld USD w roku 2005. W ăBiałej księdzeÓ CAP Venture omówiono nowe możliwoœci zastosowania papierów do druku ink jet na tym cišgle zmieniajšcym się rynku. Producenci mediów starajš się opracować nowe typy powłok w celu osišgnięcia wyższej jakoœci druku i zapewnić ekonomicznie uzasadnionš cenę. Zawiera ona również dyskusję na temat terminologii stosowanej w marketingu mediów ink jet i przedstawia propozycje standardów zgłoszonych ostatnio do komisji standaryzacyjnej DIN ISO w dziedzinie papierów fotograficznych ink jet. Na podstawie ăCommunication Weekly SupplierÓ z 23 sierpnia 2002 opracował TG

error: Kopiowanie zabronione!
cript>