Prognozy na rok 2011 i lata następne – część I
6 gru 2016 14:53

Jak co roku redakcja amerykańskiego czasopisma branżowego „The Big Picture” poprosiła pięciu ekspertów z dziedziny wielkiego formatu o wypowiedzenie się na temat najistotniejszych wyzwań stojących przed tym przemysłem. Przedstawiamy najbardziej interesujące wątki dyskusji. n Anemiczny stan gospodarki amerykańskiej okazuje się być wyzwaniem dla większości drukarzy i poligrafów. Z drugiej strony wiele drukarń umiało znaleźć efektywne sposoby na przetrwanie. Powstaje pytanie, kiedy wreszcie powróci dobra passa dla całego przemysłu? Większość ludzi związanych z przemysłem wyraża ostrożny optymizm. Powszechna jest też wiara w „nową normalność”. Oznacza to, że na tym rynku należy ponownie przeanalizować, co należy zrobić, aby powrócić do rentowności. W ostatnim okresie nawet najlepiej prosperujące firmy nie są w stanie przywrócić swojego dawnego poziomu rentowności, ponieważ podaż na rynku przekracza zapotrzebowanie. Zmiany wymaga sposób prowadzenia biznesu, poczynając od zmniejszenia ilości odpadów po właściwy recykling. Jeśli przemysł nie podejmie wysiłku na rzecz odgrywania wiodącej i efektywnej roli w całym cyklu życia druku wielkoformatowego, to może pewnego dnia znaleźć się na marginesie, zastąpiony przez inne metody reklamy/środki komunikacji. Najnowsze światowe badania marketingowe przeprowadzone przez stowarzyszenie SGIA (Specialty Graphic Imaging Association) we współpracy z firmą marketingową InfoTrends wykazały, że dwie trzecie respondentów dysponuje innowacyjnymi procesami lub produktami mogącymi im pomóc w wyjściu z kryzysu. Ich innowacje miały formę zmiany procesów takich jak strategia sprzedaży i marketingu oraz wkraczanie w nowe nisze biznesowe. Wynika stąd powszechne przekonanie, że przemysł poligraficzny osiągnął punkt zwrotny. Ponad połowa respondentów (57 proc.) stwierdziła, że recesja już się skończyła, jednakże nie oczekują ożywienia działalności gospodarczej na dawnym poziomie w roku 2011. Tylko 5 proc. ankietowanych uważa, że recesja będzie trwała nadal po roku 2011. n Czy istnieją jakieś specyficzne strategie stosowane przez odnoszące sukces firmy drukarskie w stosunku do przemysłu jako całości? Odnoszące sukces zakłady w pełni wykorzystują swój sprzęt oraz czynnik ludzki. W przeszłości nie zwracano uwagi na wiele produktów niszowych, obecnie jednak niszowe aplikacje postrzegane są jako zlecenia o wysokiej wartości dodanej i odpowiednio reklamowane na rynku. Skończyły się już czasy prowadzenia punktu druku tylko w oparciu o talenty artystyczne. Rozumienie biznesu jako działalności gospodarczej mającej przynosić stały dochód pozwala na lepsze planowanie przyszłości oraz szybsze podejmowanie decyzji odnośnie do tego, jakie nowinki technologiczne mogą być przydatne i jakie aplikacje warto oferować. Około 68 proc. respondentów potwierdziło, że szukało nowych możliwości rynkowych czy też wprowadziło innowacyjne procesy lub produkty, aby skompensować negatywny wpływ załamania gospodarczego na ich działalność. Prawie jedna czwarta ankietowanych widzi przyszły sukces druku wielkoformatowego w jego zdolności dostarczania całościowych rozwiązań marketingowych dla ich klientów. Wygląda na to, że niezależne myślenie i dostarczanie klientom druku z wartością dodaną stanowi najefektywniejszą metodę poprawy działalności. Ponad 58 proc. respondentów twierdziło, że dodało nową linię produktów, a ponad 45 proc. – dodatkowe urządzenie do druku lub wykończenia. Oczywiste jest, że wiele firm pragnie dzięki temu pozyskać wszystkie zamówienia swoich klientów. Zjawisko to związane jest częściowo także z długością trwania recesji. Firmy były w stanie dokonać dość szybkiego cięcia kosztów i takie decyzje zostały podjęte już w roku 2009. Wejście na nowe rynki czy poszerzenie świadczonych usług trwa dłużej. Dlatego też wiele firm wyjście z recesji przewiduje dopiero pod koniec 2011 roku. n Urządzenia UV drukujące ze zwoju stają się coraz popularniejsze. Ostatnio przeprowadzana ankieta wykazała, że ok. 1/6 drukarek drukujących ze zwoju stosuje technologię UV. Czy ich udział zwiększy się jeszcze w roku 2011? Jest bardzo prawdopodobne, że tak się stanie. Będzie się poszerzać oferta drukarek UV, w tym drukujących ze zwoju, szczególnie w okresie kilku następnych lat. W tym czasie systemy UV LED staną się zarówno bardziej wydajne, jak i powszechne. Chociaż tusze UV nie są rozwiązaniem dla każdego typu aplikacji, ich natychmiastowe suszenie oznacza, że można świeży wydruk poddać od razu procesom wykańczania bez potrzeby oczekiwania na wyparowanie rozpuszczalników. Oczywiście technologia UV jest też korzystniejsza dla środowiska naturalnego w porównaniu z drukiem rozpuszczalnikowym. Powoduje to silną tendencję adaptowania systemów UV do druku ze zwoju. Prawie 1/4 odpowiadających na ogólnoświatową ankietę SGIA stwierdziła, że planuje zakup drukarki inkjet UV. Czasami łatwo pomylić liczbę wprowadzanych produktów z ich rynkowym sukcesem. Na przykład drukarki do cyfrowego druku etykiet produkuje około 20 wytwórców, którzy weszli na rynek w ciągu dwóch ostatnich lat. Jednakże zaledwie trzech z nich rozpoczęło seryjną produkcję. To sytuacja odmienna niż w przypadku urządzeń UV drukujących ze zwoju, gdzie produkty ulegają komercjalizacji w momencie ich wprowadzenia. cdn. Na podstawie „The Big Picture” z października 2010 opracował TG