Programy Esko-Graphics do projektowania opakowań
6 gru 2016 14:43

Esko-Graphics powstało jako rezultat połšczenia firm Purup-Eskofot, wiodšcego œwiatowego dostawcy sprzętu dla prepressu i Barco-Graphics, wiodšcego œwiatowego dostawcy dla rozwišzań cyfrowych w przemyœle opakowaniowym. Nowa firma łšczy zarzšdzanie, działy rozwojowo-badawcze, zdolnoœci produkcyjne i kanały dystrybucji poprzedników. Linia produkcyjna obu firm została także połšczona w jeden zintegrowany portfel ofert. Daje to Esko-Graphics najszerszš gamę produktów do technologii cyfrowej dla każdego odbiorcy, jak również zapewnia pozycję lidera rynkowego w licznych segmentach rynku graficznego i opakowaniowego. Esko-Graphics to sprzęt i wyposażenie do CtP flekso, CtP offset oraz oprogramowanie do obu technologii: Ľ Package ustanawia standardy, zapewnia szybkoœć, jakoœć i kompatybilnoœć w przygotowalni. Znaczšco obniża czas potrzebny do projektowania opakowań i etykiet. Ľ ColorTone to oprogramowanie stworzone do edycji obrazu przy projektowaniu opakowań. Otwieranie, edycja, korekta barw, mapa kanałów i separacja w jednej spójnej aplikacji. Unikalne rozwišzania narzędzi retuszerskich stworzone specjalnie dla projektanta opakowań. Ľ FlexRip, czyli elastyczne rozwišzania RIP do wielu zastosowań. Został stworzony dla bardzo szerokiej gamy naœwietlarek do filmów, płyt i wypalania laserowego, poprzez stworzenie cyfrowego wyjœcia. Można ripować z każdego PostScriptu i skorzystać z najwyższej technologii rastrowania i kontroli przyrostu punktu. Ľ DeskPack. Wysoko wydajne i efektowne narzędzia do projektowania opakowań giętkich, kartonowych, z tektury falistej i etykiet. Plug-in do Adobe Illustrator. Ľ CDI, czyli najwyższej klasy naœwietlarka cyfrowa do płyt fotopolimerowych. Tworzšc bardzo drobne i ostre punkty na płycie fotopolimerowej pozwala osišgnšć rezultat zbliżony do offsetu lub rotograwiury na kartonach, opakowaniach giętkich, tekturze falistej, pojemnikach plastikowych, workach przemysłowych, etykietach i opakowaniach z PET. Polskim przedstawicielem Esko-Graphics, sukcesora œwiatowego dorobku Barco-Graphics i Purup-Eskofot, jest Eurintrade (Poland) Ltd. Sp. z o.o. Segment opakowań to także nasza specjalnoœć.