PROGRESS’08 w Krakowie
6 gru 2016 14:49

W dniach 23-26.09. br. w Hotelu Qubus w Krakowie odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Papiernicza, której mottem przewodnim była „Efektywność procesów papierniczych i przetwórstwa papieru”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP), Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęły konferencję swoim patronatem, natomiast patronat medialny sprawował „Przegląd Papierniczy”. Głównymi sponsorami byli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Arctic Paper Kostrzyn, Kemira Świecie, Herkules Polska i Voith Paper. Krakowska konferencja obejmowała zarówno sesje multimedialne, jak i plakatowe. Oficjalnie podano, iż w zjeździe wzięło udział 216 osób, w tym obecnych było 56 gości z zagranicy, wygłoszono 37 referatów i zaprezentowano 6 plakatów. Referaty były przedstawiane w językach polskim i angielskim, organizator zapewnił dodatkowo tłumaczenie symultaniczne. Konferencja oficjalnie rozpoczęła się przywitaniem przez prezesa Stowarzyszenia Papierników Polskich i prezesa Arctic Paper Kostrzyn SA Michała Jarczyńskiego. W trakcie drugiego dnia spotkania papierników prezentowano referaty w trzech sesjach podzielonych na grupy tematyczne (łącznie było 7 sesji tematycznych), m.in.: Zagadnienia ogólne, Papiernicze masy włókniste czy Wytwarzanie papieru i środków pomocniczych w papiernictwie. Wśród zapowiedzianych prezentacji pierwszej sesji (tj. zagadnień ogólnych) dużą uwagę uczestników skupiał temat przedstawiony przez Jori Ringmana – dyrektora ds. recyklingu CEPI (Confederation of European Paper Industries): „Recykling papieru w Europie wkracza w nową erę”. Na zakończenie drugiego dnia konferencji firma Kemira Świecie zaprosiła z okazji swojego 15-lecia na wieczór w lokalu CK Browar w Krakowie. Trzeci dzień konferencji obejmował zagadnienia związane z: Tekturą falistą i opakowaniami, Problemami energetycznymi i ochroną środowiska, Własnościami papieru i wyrobów papierowych czy Urządzeniami – nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Wśród oczekiwanych osób była m.in. Angelika Christ reprezentująca FEFCO (European Federation of Corrugated Board Manufacturers) z prezentacją „Wpływ legislacji europejskiej na rozwój sektora tektury falistej”. Pod koniec trzeciego dnia wystawy Komitet Organizacyjny podsumował ją jako bardzo udaną oraz zamknął konferencję, jednocześnie zapraszając na wieczorną kolację w folwarku Zalesie, gdzie nie brakowało specyficznego krakowskiego klimatu. Ostatniego dnia konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w zwiedzaniu Krakowa z przewodnikiem lub w wycieczce do papierni Kimberly-Clark SA w Kluczach. Osoby odwiedzające papiernię miały okazję zapoznać się ze 111-letnią historią firmy oraz poznać system technologiczny produkcji chusteczek i ręczników papierowych.