Promocja papierów ozdobnych ArjoWiggins Impressions
6 gru 2016 14:43

Firma Europapier-Impap ogłasza promocję papierów ozdobnych ArjoWiggins Impressions. Przy jednorazowym zakupie tego papieru za kwotę przekraczajšcš 500 zł netto klient otrzymuje radio, natomiast przy wartoœci zakupu ponad 1000 zł netto Đ koc z polaru. Nie można łšczyć w ramach promocji zakupów papieru ArjoWiggins Impressions z innymi zakupami. Promocja trwa od 1 wrzeœnia do 30 listopada br., oferta jest ważna do momentu wyczerpania zapasów. Opracowano na podstawie informacji firmy Europapier-Impap