Prywatyzacja WSiP
6 gru 2016 14:42

3 wrzeœnia minister skarbu podpisała umowę prywatyzacyjnš. 85% akcji WSiP objęło konsorcjum Polskie Towarzystwo Edukacyjne wraz z Wydawnictwem ăNasza KsięgarniaÓ. Po podpisaniu umowy Łukasz Gołębiewski przeprowadził rozmowę z Wojciechem Baganem, pełnomocnikiem konsorcjum PTE, opublikowanš na łamach ăRzeczpospolitejÓ 4 wrzeœnia. PTE zaoferowało za 85% akcji WSiP 334,5 mln zł. Konsorcjum wprawdzie nie dysponuje takim kapitałem, ale Đ jak wynika z wypowiedzi Bagana Đ jest wielu chętnych do sfinansowania tej transakcji, a nawet już wybrano jeden z funduszy inwestycyjnych (który Đ to na razie tajemnica). Umowa między PTE a Ministerstwem Skarbu Państwa przewiduje zainwestowanie w cišgu 5 najbliższych lat 100 mln zł w rozwój WSiP. Zysk osišgnięty w tym okresie będzie przeznaczany na inwestycje. Przez ten czas zostanie również utrzymane na dotychczasowym poziomie zatrudnienie (440 osób). Nowy właœciciel myœli o wprowadzeniu do oferty Wydawnictw także lektur szkolnych i pomocy dykatycznych oraz o włšczeniu WSiP w system dystrybucji podręczników. Jako powód przystšpienia do prywatyzacji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych W. Bagan podaje możliwoœć wpływu na kształtowanie się rynku wydawniczego w Polsce dzięki działaniom na rzecz rozwoju największego krajowego wydawnictwa ksišżkowego. Na pytanie, czy Uniprom, którego Bagan jest właœcicielem, będzie miał pierwszeństwo w realizacji zleceń dla WSiP, odpowiedŸ brzmiała: ăUniprom nie będzie miał uprzywilejowanej pozycji. Będzie jednym z udziałowców Đ wcale nie największym. Wszystkie decyzje zarzšdu spółki będš uwzględniały uwarunkowania rynkoweÓ.
Rafał Grupiński został odwołany przez ministra skarbu z funkcji prezesa zarzšdu WSiP 3 wrzeœnia. Oficjalnym powodem było udzielenie Polskiej Agencji Prasowej wypowiedzi dotyczšcej terminu prywatyzacji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>