Przedsiębiorstwa Fair Play
6 gru 2016 14:41

W grudniu ub. r. zakończyła się III edycja konkursu ăPrzedsiębiorstwo Fair PlayÓ, którego organizatorami byli Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badań nad Demokracjš i Przedsiębiorstwem Prywatnym pod patronatem Prezydenta RP. Jego ideš jest wyróżnienie firm kierujšcych się w swojej działalnoœci zasadami uczciwoœci, rzetelnoœci i wrażliwoœci na problemy społeczne. Wœród tegorocznych laureatów znalazły sięĘrównież firmy zwišzane z poligrafiš: Studio FullScan z Kielc, Michael Huber Polska oraz Kostrzyn Paper. Nagrodzonym firmom gratulujemy prestiżowego wyróżnienia.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>