Przemysł 4.0 – branża produkcyjna i jej wyzwania
22 kwi 2021 10:53

24 marca odbyła się wirtualna konferencja zorganizowana przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Podczas spotkania zaproszeni eksperci dzielili się wiedzą i umiejętnościami z zakresu nowych technologii i innowacji wykorzystywanych w przemyśle. Wydarzenie było okazją do dyskusji na temat praktycznych aspektów zarządzania produkcją, a także problemów w podejmowaniu optymalnych decyzji menedżerskich.

Przemysł 4.0 można zdefiniować jako dogłębną cyfryzację, a następnie dalszą automatyzację procesów zachodzących w przedsiębiorstwach poprzez implementację zaawansowanych systemów IT, przemysłowego Internetu Rzeczy, analityki danych i sztucznej inteligencji. Dzięki takim technologiom jak chmura obliczeniowa czy analiza Big Data możliwy jest dostęp do każdej informacji w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Czwarta rewolucja przemysłowa, nazywana też Przemysłem 4.0 stała się faktem, a jej wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie staje się coraz wyraźniejszy.

Pierwsza rewolucja przemysłowa polegała na wykorzystaniu energii wodnej i parowej do zmechanizowania produkcji. Podczas drugiej, dzięki energii elektrycznej, została wprowadzona produkcja masowa. W trzeciej rewolucji – cyfrowej, trwającej od połowy ubiegłego wieku, wykorzystuje się elektronikę i technologie informatyczne do automatyzacji produkcji. Obecna, czwarta rewolucja charakteryzuje się fuzją technologii, która zaciera granice między sferą fizyczną, cyfrową i biologiczną. W porównaniu z poprzednimi, czwarta rewolucja ewoluuje w tempie wykładniczym zmieniając funkcjonowanie prawie każdej gałęzi przemysłu, a zakres tych zmian zwiastuje transformację całych systemów zarządzania produkcją.

Podczas marcowej konferencji PIRB poruszano między innymi zagadnienia partnerstw technologicznych wpisujących się w działania cyfryzacji produkcji. Małgorzata Szołucha, reprezentująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy mówiła o Europejskich Partnerstwach Technologicznych, które będą elementem wdrażania Programu Ramowego Horyzont Europa – największego w historii europejskiego programu badań i innowacji z budżetem przekraczającym 94 mld euro. 

Partnerstwa mają za zadanie włączenie innowacyjnych interesariuszy sektorowych obejmujących przemysł i naukę do realizacji Programu Horyzont Europa na każdym jego etapie, zaczynając od definiowania wyzwań, poprzez rozwiązywanie problemów, aż do opracowywania i wdrażania nowych technologii, produktów i usług. 

Celem prezentacji było przybliżenie uczestnikom idei europejskich partnerstw technologicznych, sposobu ich funkcjonowania oraz możliwości włączenia się polskich organizacji związanych z Przemysłem 4.0 w tego rodzaju działania.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość bliższego poznania produktów, które zmieniają działania wielu firm i organizacji w takich branżach jak: logistyka, transport, budownictwo, produkcja i handel. Anna Mazur, key account manager Mobile Solutions Business Division z firmy Europe Panasonic System Communications Company Europe w swojej prezentacji pt. „Panasonic – Symbioza świata realnego i wirtualnego” przedstawiła przykłady tego typu rozwiązań. Od ponad 100 lat firma Panasonic wprowadza nowe technologie mające służyć poprawie życia ludzi w obszarze elektroniki konsumenckiej, wyposażenia domów i produktów dla motoryzacji, przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Znanymi na rynku i powszechnie używanymi w obszarze B2B produktami są m.in. wzmocnione notebooki, tablety i urządzenia marki Toughbook. 

Podczas pozostałych prezentacji poruszane były także zagadnienia wpływu rosnących wymagań rynku na ewolucję środowisk magazynowych (Piotr Miszczak, senior presales engineer, Zebra Technologies); regulacji prawno-podatkowych (Tomasz Szarek, radca prawny i partner w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM); Hubów Innowacji Cyfrowych (Weronika Recław – specjalistka ds. organizacyjnych w Hubie Innowacji Cyfrowych DiH4.AI), oraz cyfrowych miejsc pracy. 

Ostatni z wymienionych tu tematów omówiła Elke Schoenemann – sales manager Poland, ELO Digital Office, w prezentacji pt. „Przyszłość jest cyfrowa! – A jak ma wyglądać cyfrowe miejsce pracy?”, podkreślając, że: Cyfryzacja nie jest już kwestią dużych budżetów IT, jest teraz dostępna dla każdej firmy dużej czy małej także dla administracji publicznej. Cyfryzacja może prowadzić do bardziej efektywnego środowiska pracy, w którym można zaoszczędzić koszty. Pandemia pokazała nam, że da się pracować poza „tradycyjnym biurkiem”, ale też okazało się, że współpraca bez odpowiednich narzędzi jest kłopotliwa, a czasami nawet niebezpieczna.

Temat zmian w modelu biznesowym, jakie zachodzą pod wpływem transformacji cyfrowej, przybliżył dr Piotr Kaczmarek-Kurczak z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego. W prezentacji omówił główne przesłanki rewolucji oraz pokazał przykładowy schemat modelu biznesowego. Prelegent „przeniósł” słuchaczy do roku 1913, kiedy większość ekspertów nie wierzyła w możliwość masowej zamiany wykorzystywanych powszechnie do transportu koni na samochody. Wysuwano wówczas liczne argumenty na temat dostępności, niskiej ceny i „prostoty obsługi” pojazdów konnych, sceptycznie odnosząc się do silników. Jednak, jak podkreślił dr Kaczmarek-Kurczak: Już 12 lat później 60 proc. gospodarstw domowych w USA miało samochód. Dziś słychać podobne 

argumenty odnoszące się do handlu, sprzedaży b2b, produkcji, logistyki, nie wspominając o samochodach elektrycznych czy robotyzacji. 

I podobnie jak 100 lat temu przeskok do nowej rzeczywistości jest dość nagły. Firmy muszą opracować modele biznesowe uwzględniające cyfryzację, zmiany oczekiwań i potrzeb klientów. Sercem tych modeli stają się dane i algorytmy ich przetwarzania. Dzięki danym można podejmować skuteczniejsze i szybsze decyzje, a dzięki ich obiegowi przedsiębiorca jest zdecydowanie bardziej świadomy zarówno tego, co dzieje się w otoczeniu jego biznesu, jak i wewnątrz firmy.

Srebrnego Partnera wydarzenia, spółkę CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP reprezentował Bartłomiej Lux prezentując temat „Usprawnienia produkcji dzięki zastosowaniu mechanizmów sztucznej inteligencji (AI), MES i IoT”. Podczas spotkania prelegent opowiedział o korzyściach, które oferują najnowsze technologie, przybliżył ich tematykę  i pokazał możliwości zastosowania rozwiązań w systemie klasy ERP.

W czasach Przemysłu 4.0 trudno wyobrazić sobie sprawnie działające przedsiębiorstwo produkcyjne bez zautomatyzowanych procesów i dedykowanego programu do zarządzania produkcją, czyli systemu ERP. Trendy rynkowe, konkurencja, rosnąca presja czasu, konieczność poprawy jakości i obniżania kosztów, automatyzacja, wyeliminowanie powtarzających się błędów, awarii czy przestojów wymuszają na firmach zmiany i optymalizacje wszystkich obszarów ich działania. 

W podziękowaniu za udział w wydarzeniu firma VENDO.ERP udostępniła uczestnikom bezpłatny materiał pt. „Ekspresowy poradnik wyboru systemu do zarządzania przedsiębiorstwem”. Poradnik prowadzi krok po kroku przez trudny proces wyboru systemu ERP, podpowiada, na co zwrócić szczególną uwagę i kogo zaprosić do zespołu wybierającego system. BZ

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>