Przemysł papierniczy odczuwa wpływ wirusa
22 kwi 2020 12:22

Trwająca pandemia wpływa na każdą branżę, odczuwa ją także przemysł papierniczy. Wahania popytu prowadzą do przestojów, producenci papieru próbują zrównoważyć podaż, podczas gdy producenci tektury falistej walczą o zaspokojenie zapotrzebowania rynkowego.

Papiernie zmniejszają wydajność w odpowiedzi na malejący popyt, natomiast popyt na opakowania z tektury falistej gwałtownie rośnie, eksploatując źródła włókien pochodzących z recyklingu.

Wśród tych, którzy zmniejszają moce produkcyjne w Europie, znajduje się między innymi firma Mondi, która ogranicza działanie swoich zakładów w Neusiedler w Austrii; SCA, która tymczasowo zamyka zakład w Ortviken oraz Stora Enso, przygotowująca się do zawieszenia produkcji w Oulu i Veitsiluoto.

Gdy dodamy te informacje do już ogłoszonych przestojów w Caledonian Paper i innych zakładach oraz rosnących wyzwań związanych z dystrybucją, możemy zaobserwować znaczącą zmienność podaży. Julian Townsend, dyrektor sprzedaży Denmaur Paper Medias, mówi: Rozumiemy, że nie jest łatwo planować w tak trudnych czasach, ale z pewnością obecna sytuacja przyczyni się do stopnia bezpieczeństwa dostaw.

Problemem nie jest wyłącznie zmniejszenie podaży. Burgo wznowiło produkcję w fabryce w Ardenach po tygodniowym przestoju, a Lecta ponownie otworzyła swój zakład Cartiere del Garda, koncentrując produkcję na papierach etykietowych.

Jednak, jak zauważają specjaliści CEPI, łańcuchy dostaw makulatury są obciążone, ponieważ władze lokalne zamykają zakłady recyklingu, a przedsiębiorstwa, zwykle wytwarzające duże ilości materiałów do recyklingu, są również w znaczącej mierze zam-knięte. Na przykładzie Wielkiej Brytanii możemy obserwować, że wolumeny zbiórki znacznie spadły.

Sytuacja nie wpłynęła jeszcze na produkcję opakowań z tektury falistej, przynajmniej według liderów branży – DS Smith i Smurfit Kappa. Obie firmy mają aktywne ogólnoeuropejskie sieci gromadzące zużyte materiały, ściśle współpracują też z odbiorcami surowców i zachęcają do utrzymania dostaw.

Obie spółki jednocześnie modyfikują możliwości projektowania i tworzenia produktów na bazie tektury falistej w celu adaptacji do nowych realiów. W ten sposób na przykład specjaliści z DS Smith opracowali nowy styl pudełka, które można wykorzystać w celu dostarczania żywności do domu.

Nasze zespoły projektowe pracują nad tym, aby opracować indywidualne opakowania, umożliwiające detalistom wspieranie obywateli i zapewnianie dostępu do podstawowych artykułów codziennego użytku za pośrednictwem paczek „drop and go”. Współpracujemy również z klientami, którzy dostosowują swoją produkcję do opracowania bardzo potrzebnego sprzętu ochronnego takiego jak maski na twarz – mówi dyrektor generalny Miles Roberts. Nowe rodzaje pudełek można układać jedno na drugim i rozpakowywać na schodach przed drzwiami, zachowując przy tym środki ostrożności i zalecany dystans.

Natomiast firma Smurfit Kappa opracowała przegrody oddzielające miejsca pracy, aby pomóc w zachowywaniu wymaganego dystansu między pracownikami i zapobieganiu infekcji. Rozwiązanie to jest stosowane również w szpitalach w Hiszpanii, gdzie wykorzystuje się tekturę falistą przy konstruowaniu mebli tymczasowych.

Na podstawie Print Business opracowała BZ