Przyszłość poligrafii w rękach młodzieży
19 kwi 2023 12:33

15 marca br. w Zakładzie Technologii Poligraficznych przy ul. Konwiktorskiej w Warszawie odbył się finał siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich. Celem konkursu było zachęcenie uczniów szkół średnich, szczególnie klas maturalnych techników poligraficznych, do rozszerzenia wiedzy o poligrafii, a przez to pomoc w przygotowaniu się do studiów wyższych na kierunku Papiernictwo i Poligrafia w Politechnice Warszawskiej. 

Do finału konkursu zakwalifikowało się 53 uczniów z 20 szkół, wyłonionych spośród grupy 936 uczniów z 57 szkół z całej Polski. Tegoroczni finaliści to w 66 proc. uczniowie klas czwartych, w 8 proc. uczniowie klas trzecich i w 10 proc. uczniowie klas drugich. W zmaganiach finałowych ostatecznie wzięło udział 49 uczniów, z czego jury konkursu wyłoniło 18 finalistów, którzy uzyskali uprawnienia do przyjęcia na studia na kierunku Papiernictwo i Poligrafia poza normalną procedurą konkursu świadectw maturalnych. Z 18 wyróżnionych finalistów komisja konkursowa wybrała jedną laureatkę oraz przyznała ex aequo drugie miejsce dwojgu uczniom. Wyróżnieni finaliści wyłonieni z 9 szkół to w 72 proc. uczniowie klas czwartych, w 17 proc. klas trzecich oraz w 11 proc. uczniowie klas drugich.

Laureatką konkursu została Julia Cholewka, uczennica czwartej klasy Zespołu Szkół nr 18, Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Drugie miejsce w konkursie zdobyli ex aequo Zuzanna Kłos, uczennica czwartej klasy Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi oraz Michał Droździel, uczeń czwartej klasy Zespołu Szkół nr 18, Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Na laureatów i wyróżnione osoby czekały także nagrody od sponsorów konkursu.

W imieniu Polskiej Izby Druku oraz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga deklaruję wolę stałego wspierania projektu. Mam nadzieję, że inicjowane rozszerzenie współpracy między biznesem a uczelnią zaowocuje wieloma przedsięwzięciami dedykowanymi rozwojowi edukacji studentów oraz dokształcania pracujących osób dorosłych w Zakładzie Technologii Poligraficznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej – powiedział Jacek Kuśmierczyk, prezes Polskiej Izby Druku, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga i dodał: Skala zainteresowania przedsięwzięciem ze strony uczniów i nauczycieli zawodu najlepiej świadczy o jego znaczeniu. Dla organizacji zrzeszających przedsiębiorców bardzo ważny jest proces promowa- nia branży jako platformy kariery dla wchodzącej na rynek pracy młodzieży, a inicjatywa ta jest w tym niezwykle pomocna.

Polska Izba Druku, będąca współorganizatorem wydarzenia, sfinansowała pięciu finalistom wycieczkę do kilku drukarń na terenie kraju reprezentujących różne techniki drukowania. Nagrody dla zwycięzców konkursu zostały ufundowane dzięki ofiarności sponsorów, firm: Heidelberg Polska Sp. z o.o., Koenig & Bauer, Canon, hubergroup, 3M, Epson Polska, Erbi Group, Igepa, Wistar Przygotowalnia Fleksograficzna, Walstead, MDM Druk, Hadepol Flexo Sp. z o.o., Quad Graphics, Drukarnia Oltom, Drukarnia Opolgraf SA, Wydawnictwo Gaudium. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły między innymi magazyny „Poligrafika” i „Opakowanie”.

Zmagania konkursowe poprzedziło spotkanie przedstawicieli dostawców branży poligraficzno-konwertingowej poświęcone rozwojowi edukacji zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia dualnego. Dualne kształcenie zawodowe opiera się na ścisłej współpracy dwóch partnerów: przedsiębiorstwa oraz szkoły zawodowej. Firma i szkoła dzielą między siebie obowiązki związane z kształceniem uczniów. W szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna, a przedsiębiorstwo przejmuje odpowiedzialność za kształcenie praktyczne. 

Celem przedsięwzięcia jest aktywne włączenie się przedstawicieli biznesu w proces podnoszenia poczucia odpowiedzialności za sposób i jakość edukacji zawodowej poligrafów i konwerterów. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z przykładami konkretnych branżowych inicjatyw edukacyjnych realizowanych z sukcesem w różnych częściach Polski. Rozmowom przyświecała idea przekazywania wiedzy i doświadczeń przedstawicielom przedsiębiorstw i szkół, do których samorządowi gospodarczemu ze względu na brak personelu trudno jest dotrzeć.

Aby rozpocząć i wprowadzić dualne kształcenie zawodowe, wystarczy odbyć kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie e-learning. Pierwszym krokiem jest kontakt i rozmowa ze szkołą; po omówieniu wzajemnych oczekiwań można przystąpić do działania i podpisać umowę. Ulotki, dni otwarte oraz prezentacje na lekcjach w szybki sposób powinny zapewnić nowych adeptów nauki zawodu. 

Jak podkreślano na spotkaniu – podejmując trud nauki zawodu młodych adeptów sztuki drukarskiej i introligatorskiej przedsiębiorcy mogą realnie wpływać na kierunek szkolenia. Jako współorganizator przedsięwzięcia Polska Izba Druku zachęcała wszystkich interesariuszy projektu do wzięcia aktywnego udziału w tej inicjatywie i realizowaniu wyzwania połączenia biznesu oraz edukacji. W czasach, gdy cyfryzacja wszystkich płaszczyzn jest coraz bardziej widoczna, jedynie pracodawca może zapewnić realny dostęp do najnowszych technologii. Dzięki temu zyskuje wykwalifikowanego pracow-

nika, zdolnego do podjęcia pracy zaraz po szkole. W wielu przypadkach uczniowie zgłaszają się do pracy właśnie w zakładach, w których odbywali praktyki.

Na podstawie materiałów organizatora opracowała BZ