Purup-Eskofot łšczy się z Barco Graphics
6 gru 2016 14:42

7 wrzeœnia firmy Purup-Eskofot i Barco Graphics poinformowały o stworzeniu największego w Europie przedsiębiorstwa dostarczajšcego rozwišzania prepress, którego obroty przekroczš 250 mln euro. W skład nowo powstałego giganta wejdš Purup-Eskofot i oddział poligraficzny Barco, oferujšcy m.in. systemy CtP i wielkoformatowe drukarki atramentowe. Nowy twór, który oficjalnie zostanie powołany do życia na poczštku 2002 roku, nie ma jeszcze nazwy, na razie okreœlany jest mianem BPE. Siedzibš firmy będzie belgijskie miasto Gent. Udziałowcami nowego dostawcy prepress będš: w 51% Đ duńska firma Kirkbi (właœciciel Purup-Eskofot), w 49% Đ grupa Barco. Za większoœciowe udziały w BPE Duńczycy zapłacili 9,1 mln euro. Prezesem i dyrektorem wykonawczym BPE zostanie William Schulin-Zeuthen, obecnie szef Purup-Eskofot. Dyrektor wykonawczy Barco, Bruno Pairon, będzie pomagał w czasie fuzji obu firm, potem ma opuœcić BPE. Obie firmy już podjęły decyzje, które majš zracjonalizować linie produkcyjne tak, aby urzšdzenia wytwarzane przez Barco i Purup-Eskofot nie konkurowały ze sobš. I tak w zakresie urzšdzeń CtP dla drukarń akcydensowych Viking dotychczas oferowany przez Barco będzie najprawdopodobniej musiał ustšpić miejsca nowej naœwietlarce Purup-Eskofot Đ PlateDriver. Z kolei w zakresie naœwietlarek wielkoformatowych flagowym produktem BPE będzie Mondrian, wytwarzany przez Barco. Na podstawie serwisu dotprint.com opracował SS