Puzzle Flow w Wydawnictwie Bauer
6 gru 2016 14:43

W dniu 1 paŸdziernika firma AC&C HSH Group zakończyła instalację i wdrożenie systemów PuzzleFlow w Wydawnictwie Bauer Polska. Eksperci firmy Bauer po kilkumiesięcznym okresie testów oprogramowania PuzzleFlow oraz kontaktów z działem R&D firmy AC&C HSH Group uznali, iż rozwišzanie PuzzleFlow jest wysoce zaawansowanym systemem high-end pozwalajšcym na zautomatyzowanie procesu wydawniczego w oparciu o format PDF. Wdrożenie systemu zbiegało się w czasie z wprowadzeniem nowych systemów druku próbnego oraz proofingu opartego na rozwišzaniach firmy Xerox. Przedstawiciele firmy Bauer stwierdzili, że zastosowanie systemów automatycznego generowania i przetwarzania plików PDF w oparciu o serwery PuzzleFlow pozwoliło na znaczne zwiększenie wydajnoœci RIPów EFI sterujšcych urzšdzeniami DC12. Ułatwiło to jednoczeœnie automatyczne organizowanie produkcji kilkudziesięciu tytułów czasopism. Opracowano na podstawie informacji firmy AC&C HSH Group