PWPW i Drukarnia Skarbowa Đ w przededniu połšczenia
6 gru 2016 14:43

Temat połšczenia Polskiej Wytwórni Papierów Wartoœciowych i Drukarni Skarbowej od dłuższego czasu goœcił na łamach prasy (także na naszych). Realizacja tej fuzji opóŸniła się przede wszystkim ze względu na zmiany na stanowisku ministra skarbu. Ostatnio prasa poinformowała, że sfinalizowanie procesu połšczenia obu zakładów przewidziano na koniec stycznia 2004 roku. Powstanie więc przedsiębiorstwo będšce praktycznie monopolistš w dziedzinie produkcji wszelkiego rodzaju papierów wartoœciowych, dokumentów osobistych i komunikacyjnych, a także dokumentów unijnych i NATOwskich. Po wprowadzeniu w Polsce euro nowa spółka będzie również drukowała polskš wersję banknotów. Taki monopol rynkowy na zamówienia publiczne umożliwi praktycznie wyeliminowanie z rynku polskiego zagranicznej konkurencji i zapobiegnie sytuacjom podobnym do tej, kiedy przed kilku laty przetarg na wykonanie druków zwišzanych ze spisem powszechnym wygrała firma niemiecka. Fuzję zaakceptował Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Opracowano na podstawie ăGazety WyborczejÓ z 12.11.2003