Quark Print Collection – szybsze pliki wydawnicze gotowe do druku
6 gru 2016 14:47

Print Collection jest pakietem narzędzi do prepress wspierającym najpopularniejsze aplikacje wydawnicze QuarkXPress 7 i Adobe Acrobat 7. Quark Print Collection pozwala szybko i łatwo stworzyć impozycję w postaci pliku PDF z programu QuarkXPress lub Adobe Acrobat. W konkurencyjnym świecie druku skuteczność i dokładność mają ogromne znaczenie. Duży wpływ na przemysł poligraficzny mają też inne media. Internet na przykład pozwala uzyskiwać bieżące informacje w każdej chwili, przez co znacznie przyczynił się do zmniejszenia nakładów oraz skrócenia terminów wykonania prac. W dzisiejszych czasach trzeba drukować szybko i w pełni wykorzystywać dostępne materiały. Zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów są kluczem do osiągnięcia tego celu. QuarkXPress wraz z Quark Print Collection zapewnia wysoką jakość przygotowanych dokumentów dzięki zaawansowanym narzędziom do łamania tekstu. Umożliwia podgląd wydruku na ekranie, dzięki czemu można uniknąć wielu błędów, czyli strat w produkcji. Dużo uwagi poświęcono też impozycji; ustawienia, które są często używane, można zapamiętywać i wykorzystywać przy innych pracach. Quark Print Collection zawiera cztery profesjonalne narzędzia:  Quark Imposer do QuarkXPress 7  Quark Imposer do Adobe Acrobat 7  Quark Marklt  Quark Item Marks Razem narzędzia te pozwalają tworzyć wysokiej jakości pliki wydawnicze niewymagające dalszej obróbki przed drukiem. Jak impozycja wpływa na druk Impozycja jest ważną częścią Quark Print Collection. Aby zrozumieć impozycję, należy zrozumieć różnice występujące między projektowaniem pliku a jego drukowaniem. Grafik podczas projektowania pracy układa strony dokumentu w taki sposób, w jaki będą one czytane: pierwsza strona, druga, trzecia itd. Jednak druk strona po stronie jest nieekonomiczny, dlatego też do drukowania strony układane są w inny, wydajniejszy sposób. Ten specyficzny sposób ułożenia stron na arkuszu drukarskim nazywany jest impozycją. Schematy i rodzaje impozycji oraz sposób oprawy Schemat impozycji jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie należy wziąć pod uwagę przy układaniu stron do druku. Quark Print Collection wspiera cztery schematy impozycji oraz inne możliwości układania stron na arkuszu. Można wybrać schemat impozycji z dwiema, czterema, sześcioma oraz ośmioma stronami, co pozwala na ułożenie na jednym arkuszu aż 16 stron pracy. Najpopularniejsze maszyny drukujące nie są w stanie drukować jednocześnie na dwóch stronach arkusza. Papier musi być podawany do maszyny jeszcze raz w celu zadrukowania arkuszy z drugiej strony. Można to wykonać na kilka sposobów, czyli mamy do czynienia z różnymi rodzajami impozycji. Quark Print Collection wspiera pięć rodzajów impozycji: Standard, Sheetwise, Work and Turn, Work and Tumble oraz Split Web. Na sposób impozycji pracy wpływa również rodzaj zastosowanej później oprawy. Quark Print Collection wspiera najpopularniejsze rodzaje opraw: bezszwową oraz zeszytową. Program automatycznie ustawia wszystkie strony w dobrej kolejności, grafik nie musi więc sam zastanawiać się nad sposobem ułożenia poszczególnych elementów. Tworzenie znaków Quark Print Collection zawiera również dodatek (XTension) dla programu QuarkXPress 7. Pozwala ono tworzyć wiele znaków wykorzystywanych podczas procesu drukowania: znaki cięcia, pasowania, znaki spadu, paski szarości, oznaczenia stron oraz popularne znaki tekstu. Znaki te mogą być stosowane dla poszczególnych elementów bądź dla całego arkusza. Można również zapamiętywać je w celu wykorzystania w następnej pracy. Wymagania systemowe:  dla MAC OS: Mac OS X 10.4 (Tiger) lub późniejszy; QuarkXPress lub QuarkXPress Passport 7.01; Adobe Acrobat 7 Standard lub Adobe Acrobat Professional Hardware; zalecana całkowita pamięć RAM 256 MB; CD-ROM do instalacji  dla WINDOWS: Microsoft Windows XP; QuarkXPress lub QuarkXPress Passport 7.0; Adobe Acrobat 7 Standard lub Adobe Acrobat Professional Hardware; zalecana całkowita pamięć RAM 256 MB Tłumaczenie: DS