R.R. Donnelley powołuje nowych prezesów
6 gru 2016 14:43

11 lutego br. firma R.R. Donnelley powołała nowych prezesów, których zadaniem będzie wprowadzanie strategii międzynarodowego rozwoju firmy, wzmocnienie jej wiodšcej roli na œwiecie i zwiększenie zaangażowania na rynku chińskim. Międzynarodowa strategia rozwoju firmy obejmuje wzrost udziału na rynkach rozwijajšcych się oraz skoncentrowanie się na rozwoju i ujednoliceniu procesów takich jak zaopatrzenie i sprzedaż oraz zmiany w procesach prowadzonej działalnoœci. Z dniem 1 marca br. Jim Mauck, prezes R.R. Donnelley Europe, obejmuje nowo utworzone stanowisko prezesa R.R. Donnelley Azja. Jim Mauck będzie odpowiedzialny za produkcję, sprzedaż, marketing i sprawy administracyjne na terenie Chin. Posiada 21-letnie doœwiadczenie w strukturach R.R. Donnelley. Przez 10 lat zarzšdzał R.R. Donnelley w Europie, konsekwentnie rozwijajšc usługi poligraficzne oraz nowe dziedziny działalnoœci i nowš ofertę firmy. Jim Mauck będzie odpowiedzialny ze strony R.R. Donnelley za współpracę z firmami Shanghai Press and Publications Administration oraz Shenzhen Petrochemical Holding. R.R. Donnelley jest pierwszš od 1949 r. firmš amerykańskš, która otrzymała pozwolenie na prowadzenie komercyjnej działalnoœci poligraficznej w Chinach. Firma jest obecna na rynku chińskim od 1993 roku. Z dniem 1 kwietnia br. Paul Masterton, prezes R.R. Donnelley Financial, obejmuje funkcję prezesa R.R. Donnelley Europe. Paul Masterton, urodzony w Londynie, posiada 20-letnie doœwiadczenie w R.R. Donnelley, pracował na różnych stanowiskach od sprzedaży po produkcję. Odegrał także kluczowš rolę w tworzeniu międzynarodowej platformy R.R. Donnelley Financial i zarzšdzał ponad 40 oddziałami firmy. Zakres obowišzków Paula Mastertona na nowym stanowisku będzie obejmował produkcję, sprzedaż, marketing i sprawy administracyjne na obszarze Europy. Terry Trayvick, prezes R.R. Donnelley Financial ds. rynków kapitałowych, obejmie funkcję prezesa R.R. Donnelley Financial. Trayvick rozpoczšł pracę w R.R. Donnelley w 1997 roku. Zajmował stanowisko wiceprezesa ds. finansów pionu produkcji czasopism; przeprowadził konsolidację oraz transformację R.R. Donnelley Print Solutions. Jim Mauck, Paul Masterton i Terry Trayvick będš podlegali Joe Lawlerowi Đ wiceprezesowi R.R. Donnelley z Chicago. Opracowano na podstawie informacji firmy R.R. Donnelley

error: Kopiowanie zabronione!
cript>