Rada PID uszczuplona
6 gru 2016 14:43

W ostatnim czasie z prac w Radzie Polskiej Izby Druku zrezygnowali Jacek Kuœmierczyk, prezes firmy Grafikus, i dotychczasowy wiceprezes Andrzej Janicki, prezes Drukarni Naukowo-Technicznej. W zwišzku z wystšpieniem sieradzkiej drukarni Poligrafia z grona członków Izby jej właœciciel Jerzy Kluk również przestał być członkiem Rady. Z kolei Helena Zych, do stycznia prezes Poligrafii SA, nie zasiada w Radzie ze względu na zakończenie pracy w kieleckiej spółce. Przypomnijmy, że wszystkie wyżej wymienione osoby zostały wybrane do Rady PID podczas ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Izby. W chwili obecnej Rada liczy pięciu członków. SS