Ram-Wist inwestuje w technologię CtP
6 gru 2016 14:43

W połowie maja Digiprint zainstalował wielkoformatowš naœwietlarkę do form fleksograficznych Creo VLF Thermoflex 5280 w firmie RamWist z Wołomina. Zdaniem dostawcy, w połšczeniu z najnowszš wersjš oprogramowania Nexus RIP firmy Art-Work Systems, zapewniajšcego odpowiednie rozwišzania w zakresie automatyzacji pracy, stosowania rastra stochastycznego Hybrid Screening i specjalnych metod kalibracji, jest to jedno z najnowoczeœniejszych rozwišzań tego typu w Europie. Thermoflex 5280 może naœwietlać cyfrowe płyty polimerowe o maksymalnym formacie 1321 x 2032 mm z prędkoœciš 5 m2/h. Firma Digiprint zapewnia, że oprogramowanie ArtWork Systems będšce sercem całego systemu umożliwia osišgnięcie wysokiej wydajnoœci oraz jakoœci porównywalnej do technologii offsetowej. Rastrowanie prac za pomocš rastra hybrydowego Hybrid Screening umożliwia osišgnięcie 10 poziomów szaroœci poniżej 1%. Oprócz tego zainstalowane w firmie RamWist stanowisko ArtPro umożliwia projektowanie wzorów opakowaniowych w specjalistycznym programie, dajšcym między innymi możliwoœć stosowania zróżnicowanych liniatur i rodzajów rastrowania w jednej pracy. Jest to wydarzenie o tyle ciekawe, że jest to pierwsza instalacja Nexus 7.0 w Polsce, pierwsza instalacja termicznego CtP dla flekso firmy Creo w naszym kraju oraz setna na œwiecie. Opracowano na podstawie informacji firmy Digiprint