Rapida 105-6+ L CX w drukarni Netbox
6 gru 2016 14:43

Firma Netbox funkcjonuje na rynku od 1991 roku. Od poczštku przedmiotem jej działalnoœci była produkcja wielobarwnych opakowań jednostkowych wykonywanych z tektury i kartonu, sprzedawanych podmiotom gospodarczym w relacjach business to business. Obecnie oferta firmy jest znacznie szersza i obejmuje także wiele innych typowych wyrobów poligraficznych, niemniej trzonem produkcji nadal pozostajš opakowania. Dziœ Netbox œwiadczy kompleksowe usługi: projekt, druk, kaszerowanie, wykrawanie, klejenie, magazynowanie i dostawa w systemie just in time. Netbox posiada 3 maszyny offsetowe (w tym KBA Rapida 105 6+L CX), 4 maszyny wykrawajšce, składarko-sklejarkę Bobst Domino 110-M oraz Jagenberg. Całoœć wspierana jest profesjonalnie wyposażonym studiem projektowym, fotograficznym i prepressowym. Szeœciokolorowa maszyna offsetowa KBA Rapida 105 to największa tegoroczna inwestycja drukarni Netbox dokonana za poœrednictwem firmy Deva-Print Sp. z o.o. W nadchodzšcym roku planowane sš kolejne inwestycje zwišzane z parkiem maszynowym, a także rozbudowš firmy i wybudowaniem od podstaw nowego zakładu produkcyjnego zwiększajšcego 3-krotnie możliwoœci produkcyjne. Firma działa zgodnie z uzyskanymi ponad rok temu certyfikatami ISO 9001 i ISO 14 001, co odgrywa szczególnš rolę w pozyskiwaniu klientów z Unii Europejskiej. Opracowano na podstawie informacji firmy Deva-Print