Rekordowy rok KBA CEE
6 gru 2016 14:58

8 stycznia br. w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie kierownictwa firmy KBA CEE z przedstawicielami prasy branżowej. Ze strony KBA CEE wzięli w nim udział: Jan Korenc – prezes zarządu, Grzegorz Szymczykowski – dyrektor ds. sprzedaży i serwisu oraz Paweł Krasowski – marketing & administration manager. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności firmy w ub.r. (który okazał się rekordowy pod względem sprzedaży maszyn Koenig & Bauer w Polsce, Czechach i na Słowacji), jak również do prezentacji jej innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Przybyłych do warszawskiego hotelu Polonia Palace dziennikarzy powitał Paweł Krasowski. Po przedstawieniu agendy spotka-nia przekazał głos Janowi Korenc. Prezes KBA CEE rozpoczął swoje wystąpienie od krótkiej charakterystyki rynków – polskiego, czeskiego i słowackiego – które obejmuje zarządzana przez niego spółka. Jest to obszar o dużym potencjale, stale rozwijający się –mówił – o czym świadczą bardzo dobre wyniki sprzedaży odnotowane przez nas w ub.r. we wszystkich trzech krajach. W sumie zainstalowaliśmy w nim 24 maszyny, składające się na 148 zespołów drukujących i lakierujących. Był to najlepszy rok w historii polskiego przedstawicielstwa Koenig & Bauer. Według wstępnych prognoz nasz udział w sprzedaży nowych arkuszowych maszyn offsetowych wyniósł 42 proc. na rynku obsługiwanym przez KBA CEE. Znakomite wyniki znalazły swoje odzwierciedlenie w postaci nagrody KBA Agency of the Year, przyznanej nam jako najlepszemu przedstawicielstwu KBA. Wręczenie nagrody miało miejsce w listopadzie ub.r. Tuż za KBA CEE Sp. z o.o. uplasowały się przedstawicielstwa z kilku potężnych rynków: KBA North America Inc., KBA Japan Company Ltd, KBA-France SAS. Co ciekawe, wśród wyróżnionych filii znalazła się m.in. spółka KBA Japan Company Ltd, która w ciągu dwóch lat zdobyła znaczące udziały w sprzedaży maszyn arkuszowych na tym trudnym rynku, zdominowanym przez lokalnych producentów. Dwa lata temu w Japonii nie pracowała ani jedna maszyna Koenig & Bauer, obecnie jest ich około 10. To potwierdza, że oferując najwyższej klasy rozwiązania technologiczne można znaleźć dla siebie miejsce nawet na bardzo hermetycznym rynku – mówił Jan Korenc. Synergia działań handlowo-serwisowych Następnie Jan Korenc zaprezentował obecną strukturę sprzedaży i serwisu w zatrudniającej 40 osób firmie KBA CEE. Podkreślił przy tym bardzo wysokie kompetencje pracowników serwisu ze wszystkich trzech krajów oraz ich wymienność przy realizowanych wdrożeniach: Wszyscy pracujemy na jednej platformie systemowej, co pozwala naszym menedżerom dynamicznie zarządzać całym personelem, z odpowiednim wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej każdego z pracowników. Serwisanci z Polski biorą udział w instalacji maszyn u klientów czeskich i słowackich, mamy też do czynienia z sytuacjami odwrotnymi. Wysokie kwalifikacje pozwalają na wzajemne wsparcie, często jest to uwarunkowane położeniem geograficznym drukarni, w której jest instalowana maszyna. Jan Korenc wspomniał o pakietach KBA Check & Print oraz KBA Clean & Print, które stanowią wsparcie dla klientów KBA, decydujących się na zakup używanej maszyny: Dzięki temu jej przyszły użytkownik ma pewność, że wdraża maszynę sprawną, czystą i pozbawioną usterek. Miniony rok przyniósł też firmie kilka zmian, które usprawniły jej bieżącą działalność w zakresie sprzedaży i serwisu. Z początkiem listopada związany z nią od kilku lat Jacek Dąbrowski objął w niej funkcję senior service managera, biorąc tym samym odpowiedzialność za wszystkie działania techniczno-serwisowe prowadzone przez KBA CEE na terenie Polski. Jednocześnie w spółce wdrożone zostało specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania całym przedsiębiorstwem. Zatrudnione zostały kolejne osoby do działu serwisu i dynamicznie rozwijającego się na polskim rynku działu MIS Cicero firmy Stapro Group, z którą firma KBA CEE jest związana strategiczną umową o współpracy w zakresie wdrożeń systemów do zarządzania drukarnią. Pierwszy pełny rok jej obowiązywania zakończyliśmy czterema kontraktami w polskich drukarniach, z których część jest już w finalnej fazie wdrożenia – mówił Jan Korenc. –Co ciekawe, są wśród nich użytkownicy maszyn KBA, jak też innych marek. Mamy nadzieję, że w przyszłości synergia działań związanych ze sprzedażą maszyn oraz systemów MIS będzie jeszcze większa. Wiedza, integracja, edukacja W minionym roku firma KBA zorganizowała wiele imprez, w których licznie brali udział klienci z Polski, Czech i Słowacji. W pierwszym półroczu odbyły się dwa duże spotkania typu Open House, poświęcone rozwiązaniom Koenig & Bauer w zakresie druku akcydensowego i opakowaniowego. Z kolei we wrześniu został zorganizowany wyjazd dla wybranych klientów KBA do belgijskiej drukarni Albe De Coker, będącej użytkownikiem kilku maszyn produkcji Koenig & Bauer, w tym modelu KBA Rapida 106 wyposażonego w innowacyjny system suszenia HR-UV. Zwieńczeniem ubiegłorocznych działań firmy było spotkanie ponad 100 użytkowników maszyn Koenig & Bauer z obszaru obsługiwanego przez KBA CEE w zakładach produkcyjnych w Radebeul w ramach klubu VSOP – Very Smart Offset Printers Club (patrz tinta s. 58). W kwietniu ub.r. firma KBA CEE zorganizowała wyjazd dla grupy studentów Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej; był to dalszy ciąg działań zainicjowanych przez nią wspólnie z Mondi Paper Sales pod koniec 2013 roku. „Technology by KBA” Taki tytuł nosiła prezentacja, z którą podczas spotkania prasowego wystąpił Grzegorz Szymczykowski. Przedstawił w niej szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych, jakie są oferowane przez firmę Koenig & Bauer w produkowanych przez nią maszynach. Rozpoczął od rozwiązań kontrolno-pomiarowych, które mogą działać w trybie inline bądź online. Grzegorz Szymczykowski dokonał ich przeglądu, podkreślając wpływ tego rodzaju systemów na właściwe pasowanie kolorów, utrzymanie wysokiej jakości kolorystycznej oraz pełną inspekcję realizowanych zleceń. Wraz ze standaryzacją procesu przygotowania form drukowych, która znajduje się również w ofercie KBA, możemy znacząco zredukować ilość makulatury rozruchowej do uzyskania pierwszej odbitki nakładowej tak, aby dla standardowych zleceń nie przekraczała ona 100 arkuszy – mówił Grzegorz Szymczykowski. – Przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych tego rodzaju systemy w wielu przypadkach stają się koniecznością. Następnie omówił dostępne w ofercie Koenig & Bauer systemy suszenia UV, bazujące na platformie KBA VariDry. Szczególną uwagę zwrócił na systemy HR-UV (dedykowane zwłaszcza małym i średnim drukarniom akcydensowym, w których nakłady nie przekraczają 20 tys. egz.) oraz LED-UV. Te ostatnie znajdują zastosowanie przy wszystkich klasach formatowych maszyn z serii KBA Rapida i charakteryzują się wysoką energooszczędnością. Na zakończenie Grzegorz Szymczykowski przedstawił rozwiązania w zakresie uszlachetniania folią na zimno, pozwalające na uzyskanie – w trybie inline – niestandardowych efektów metalicznych. Kilka słów poświęcił też cyfrowej maszynie zwojowej KBA RotaJet L, która w nowej wersji pozwala na zadrukowywanie jeszcze szerszej palety surowców. To przyszłościowe urządzenie, które wciąż ewoluuje. Jego kolejne wersje umożliwiają drukowanie na wstędze o szerokości do 130 cm. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości znajdzie ono wiele zastosowań. Opracowano na podstawie materiałów firmy KBA CEE

error: Kopiowanie zabronione!
cript>