Remote Service Heidelberga w drukarni Cezar
6 gru 2016 14:42

Drukarnia Cezar jest trzeciš w œwiecie i pierwszš poza granicami Niemiec, w której testowana jest nowa technologia informatyczna firmy Heidelberg. Dzięki tej technologii po zainstalowaniu najnowszego oprogramowania i podłšczeniu maszyn do routera możliwe będzie diagnozowanie maszyn drukarskich firmy Heidelberg za poœrednictwem Extranetu (specjalnego, wydzielonego od Internetu, łšcza o dużej przepustowoœci, które zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych). Za pomocš łšczy cyfrowych ISDN centrala firmy Heidelberg w Niemczech będzie prowadzić serwis swoich maszyn za poœrednictwem sieci internetowej, co ma znacznie obniżyć zarówno koszty eksploatacji urzšdzeń jak i samego serwisu. PóŸniej diagnozowaniem zajmie się oddział Heidelberga w Wiedniu, a w przyszłoœci obsługę Remote Service przejmie Heidelberg Polska. Jak dowiedzieliœmy się od Ralfa Sturma z Serwisu Elektronicznego firmy Heidelberg drukarni Cezar, zaproponowano udział w przedsięwzięciu ze względu na zaawansowanie techniczne stosowanych w niej technologii i wysoki stopień komputeryzacji firmy. Testy nowego rozwišzania technicznego Đ Remote Service będš prowadzone przez pół roku. W cišgu najbliższych 3 lat Heidelberg planuje podłšczenie do tego systemu około 200 drukarń na całym œwiecie. Opracowano na podstawie informacji prasowej

error: Kopiowanie zabronione!
cript>