Rentowna produkcja etykiet
25 sie 2017 10:11

Opakowania i etykiety to jedne z najszybciej rozwijających się aplikacji drukowanych. Właściciele marek nie ustają w kreowaniu coraz to nowych wzorów przy jednoczesnym ciągłym obniżaniu nakładów, co z kolei skłania drukarnie do zmian organizacyjnych, które umożliwią im rentowny wzrost.

Producenci etykiet mogą generować wyższe marże np. dzięki innowacyjnej technologii drukowania inkjet UV LED oraz zaawansowanym rozwiązaniom workflow, które firma EFI zaprezentuje na zbliżających się targach Labelexpo Europe 2017. Na stoisku amerykańskiego koncernu będzie pracować wąskowstęgowy, cyfrowy system EFI Jetrion 4950LXe z opcją drukowania białym atramentem, kontrolowany przez zaawansowany system EFI Fiery dedykowany cyfrowemu drukowi etykiet. 

Dostawcy etykiet i opakowań muszą planować procesy produkcyjne w inteligentny i aktywny sposób, aby móc precyzyjnie i na bieżąco reagować na coraz bardziej złożone oczekiwania rynku, nie tracąc przy tym rentowności. Każda drukarnia jest inna, ale każda musi dążyć do maksymalnego uproszczenia swojego workflow, jak najszybszego reagowania na zmiany oraz nieustannej koncentracji na zyskowności. Rozwiązania firmy EFI z zakresu oprogramowania produkcyjnego oraz zespół ekspertów amerykańskiego koncernu mogą pomóc każdej firmie w cyfrowej transformacji. W Brukseli będą prezentowane funkcjonalności systemów EFI GamSys MIS/ERP oraz EFI Packaging Suite, które ostatnio uzupełniono o zoptymalizowane planowanie, automatyczną, cyfrową pre-produkcję oraz inteligentne workflow dla przetwórców etykiet.

Nowość – atramenty o niskiej migracji

Najnowsza wersja wąskowstęgowego systemu inkjetowego z utrwalaniem UV LED EFI Jetrion 4950LXe zwiększa możliwość oferowanych aplikacji dzięki nowym funkcjonalnościom. Producenci etykiet mogą rozszerzyć swoją ofertę dla etykiet przeznaczonych do żywności (jednak niemających bezpośredniego z nią kontaktu) dzięki nowemu atramentowi o niskiej migracji. Maszynę charakteryzują także wyższa rozdzielczość 720x1260 dpi, pozwalająca osiągnąć lepsze rezultaty jakościowe, jak również wyższa odporność i lepsza kontrola połysku dzięki powłokom EFI Armor UVF i UVR. Nowy system Jetrion to większe możliwości także dzięki szerszej gamie obsługiwanych podłoży etykietowych, w tym mediów Avery Dennison do produkcji etykiet na wina i odpornych na ścieranie aplikacji przemysłowych. Opcjonalne wykańczanie w linii czyni system EFI Jetrion jedną z naprawdę nielicznych maszyn cyfrowych, pozwalających użytkownikom na przekształcenie roli podłoża w gotową, zadrukowaną, wykrojoną i ponownie nawiniętą rolę etykiet.

Wyższa automatyzacja dla małych i średnich

Ewolucja drukarń jest procesem ciągłym – oferowany mix produktów zmienia się nieustannie, dodawane są nowe usługi. System EFI Gamsys sam w sobie oferuje unikalny mix funkcjonalności, dodając różne moduły i integrując je z całym workflow wraz z rozwojem czy zmianą profilu firmy. To rozwiązanie klasy MIS/ERP pozwala optymizować produkcję aplikacji komercyjnych, etykiet czy małych opakowań. Wprowadza przejrzystość w operacje drukarskie, zarządza zamówieniami i informacjami technologicznymi w sposób efektywny, jednocześnie kontrolując koszty. Usprawnia także obsługę klienta dzięki możliwości pracy w tzw. webshop, za pomocą którego można otrzymywać wyceny i zarządzać zamówieniami online. 

GamSys optymalizuje i upraszcza procesy drukowania poprzez centralne zarządzanie informacją pozyskaną z różnych systemów czy działów. Redukuje ilość błędów oraz tzw. wąskie gardła dzięki pełnej kontroli nad procesami wytwórczymi. Poprzez integrację z wielokrotnie nagradzanymi rozwiązaniami Fiery możliwe jest osiągnięcie jeszcze wyższej rentowności przez wzrost produktywności dzięki lepszej przejrzystości zachodzących procesów. GamSys to zatem kompletne, zintegrowane rozwiązanie biznesowe ze wszystkimi funkcjonalnościami potrzebnymi w codziennej działalności drukarni. 

Workflow na dużą skalę

Firmom wielozakładowym oraz produkującym opakowania i etykiety na dużą skalę amerykański koncern proponuje 5. wersję EFI Packaging Suite, oferującą zaawansowane workflow biznesowe i produkcyjne, zwiększające rentowność całego przedsiębiorstwa. 

Pakiet rozwiązań, którego sercem jest system ERP EFI Radius, zawiera udoskonalenia w zakresie estymacji, planowania prac i pozyskiwania danych produkcyjnych, jak również nowe cyfrowe workflow i dodatkowe narzędzia podnoszące produktywność oraz ulepszające współpracę użytkowników. Inne udoskonalenia workflow Packaging Suite to:

– zamówienia online dzięki EFI Digital StoreFront,

– optymalizacja automatycznego planowania z oprogramowaniem EFI Metrix,

– zarządzanie zasobami dzięki EFI PrintFlow,

– dynamiczne, wielokanałowe kampanie marketingowe z EFI DirectSmile,

– scentralizowane elementy kontrolne poprawiające wydajność w ramach Productivity Workbench. 

Na podstawie materiałów firmy EFI opracowała AN