Reperkusje światowego kryzysu
6 gru 2016 14:50

Kryzys finansowy rozlał się na wszystkie sektory gospodarki. Postępująca globalizacja zniosła bariery, które mogły hamować skutki złej koniunktury. Kryzys dotarł również do poligrafii. Drukarnie na całym świecie odnotowały spadek zamówień. W konsekwencji ograniczają realizowane inwestycje i wstrzymują planowane. Odczuł to dotkliwie Heidelberger Druckmaschinen AG – jeden z największych producentów maszyn poligraficznych. W sprawozdaniu finansowym za rok 2006/2007 Heidelberg informował o sprzedaży wartości 3,803 mln euro. W roku następnym sprzedaż spadła do 3,670 mln euro. Natomiast w roku 2008/2009 wynosiła już tylko 2,999 mln euro. To duży spadek. Przewiduje się, że negatywna tendencja utrzyma się w roku następnym. Menedżerowie koncernu zapowiadają, że rok 2009/2010 w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym zakończy się 19 proc. spadkiem sprzedaży w sektorze maszyn drukujących i 40,2 proc. spadkiem w sektorze urządzeń postpress. Światowy kryzys gospodarczy uderza szczególnie w proeksportowe przedsiębiorstwa. W I kwartale 2009 r. liczba zamówień, jakie otrzymał Heidelberg od niemieckiego przemysłu maszynowego, spadła o 42 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W tej sytuacji utrzymanie stabilności finansowej koncernu jest zadaniem najwyższej wagi. Pomimo trudnej sytuacji banki zapewniają o dalszym długoterminowym finansowaniu. Koncern zmniejsza koszty (m. in. poprzez reorganizację, patrz s. 4 – red.) i jednocześnie nie zaniedbuje świadczenia usług dla klientów. Częścią przyjętego programu jest dalsza redukcja kosztów – w ten sposób planuje się zrealizować oszczędności od 350 do 380 mln euro już w bieżącym roku budżetowym. Rynek jednak zdecydowanie surowo ocenia Heidelberga. Ceny akcji koncernu są w silnym trendzie zniżkowym. Ich wartość od maja 2008 roku do maja 2009 spadła o 80 proc. Od czerwca 2008 dwa główne niemieckie indeksy akcji, DAX i MDAX, również szybko spadały. Po osiągnięciu najniższego poziomu na początku marca w 2009 r., nastąpiło umiarkowane ożywienie. Od 31 marca 2008 do 31 marca 2009 DAX spadł o ok. 37 proc. i MDAX o 50 proc. Spadek cen akcji Heidelberga był bardziej dramatyczny. Już miesiąc przed światowym kryzysem przewidywano złe perspektywy – wysokie ceny surowców, energii i osłabienie dolara wpływały na spadek cen akcji. Począwszy od pierwszych dni września, niekorzystny trend na giełdzie spowodował spadek akcji Heidelberga. Stało się oczywiste, że gospodarka światowa będzie doświadczona najgorszą recesją w okresie powojennym. Kurs akcji Heidelberga zachowuje się gorzej od indeksów giełdowych i wykazuje większą wrażliwość sektora poligraficznego na skutki kryzysu. Porównanie danych finansowych okresów 2008/2009 i 2007/2006 jest zapowiedzią trudnych czasów dla koncernu. O ile w okresie 2006/2007 na jedną akcję przypadało 1,81 euro zysku, to w okresie następnym na jedną akcję przypadało 3,20 euro straty! Jeszcze gorsze są wartości cash flow na jedną akcję: 3,71 euro w okresie 2006/2007 i – 3,06 w następnym okresie. W porównywanych okresach najwyższy kurs akcji miał wartość 40,66 euro, a najniższy 2,81 euro! W ostatnich miesiącach kurs akcji Heidelberga waha się od ok. 4,5 euro do 7,64 euro. Nie wolno zapominać, że kryzys gospodarczy jest też źródłem istotnych zmian – na przykład rola poligrafii może zostać znacznie zmniejszona (szczególnie w obszarze środków komuni-kowania) na korzyść mediów elektronicznych. Poza tym rośnie przewaga konkurencyjna krajów Dalekiego Wschodu. Jej źródło tkwiące do tej pory w niższych cenach jest wzmacniane nowoczesnymi technologiami i coraz większą skalą produkcji. Rynek wtórny maszyn arkuszowych Kryzys to również czas zakupów. Atutem jest zdolność kredytowa, a „królem” gotówka. Rynek wtórny urządzeń poligraficznych jest duży. Ceny używanych maszyn drukujących nieznacznie spadły. Jednocześnie znacznie wzrosła ich podaż i nieznacznie popyt – przeważa jednak liczba ofert sprzedaży. Wiesław Cetera, Włodzimierz Merc Pracownia Badań i Analiz Promocja XXI Sp. z o.o. tel. 22 867 17 84 W styczniowej Poligrafice ukaże się artykuł o kondycji ekonomicznej sektora poligraficznego w Polsce

error: Kopiowanie zabronione!
cript>