Reprograf Đ tym razem regionalnie
6 gru 2016 14:43

Spotkanie poprowadził wiceprezes Reprografu Tadeusz Figurski, który pokrótce przedstawił ewolucję, jakš firma przeszła w ostatnich latach, z dostawcy filmów stajšc się oferentem całej gamy produktów dla drukarń i firm prepress: od systemów do cyfrowej przygotowalni (skanery, naœwietlarki CtF i CtP, systemy proofingu), poprzez materiały eksploatacyjne (filmy, płyty konwencjonalne i cyfrowe), na maszynach drukujšcych kończšc. Przypomnijmy, że Reprograf jest m.in. wyłšcznym przedstawicielem firm Screen i Komori, posiada też w ofercie płyty KPG i Ipagsa oraz filmy graficzne KPG i Typon. Tadeusz Figurski podkreœlił, że zaledwie w rok po podpisaniu umowy ze Screenem (kwiecień 2002) Reprograf stał się jednym z liderów na rynku sprzedaży systemów CtP w Polsce (10 instalacji w 2003 roku), zaœ pierwszy kwartał br. przyniesie co najmniej 3 kolejne instalacje. Pierwsza z nich już została zrealizowana Đ pełnoformatowy system CtP w połowie lutego uruchomiono w drukarni Druk-Intro w Inowrocławiu. Co ciekawe, mimo rosnšcej popularnoœci technologii CtP wcišż nie maleje popyt na naœwietlanie filmów. W 2003 roku Reprograf sprzedał 5 naœwietlarek CtF, zaœ w tym roku firma dostarczyła już 2 urzšdzenia. Reprograf utrzymuje też bardzo dobrš pozycję na rynku dostawców materiałów. Jak poinformował Tadeusz Figurski, aktualnie udziały firmy w rynku filmów graficznych wynoszš 62% (przy wzroœcie sprzedaży o 5% w 2003 roku), zaœ w rynku płyt konwencjonalnych Đ 17% (tu, jak zapewnił wiceprezes Figurski, wzrost sprzedaży firmy w 2003 roku wyniósł aż 52%). Jeœli chodzi o najmłodsze dziecko w ofercie firmy, czyli maszyny drukujšce Komori, Reprograf zrealizował na razie dwie instalacje, zaœ w dniu konferencji firma podpisała kontrakt na dostawę nowej 4-kolorowej maszyny w formacie B3. Poza wiceprezesem Figurskim interesujšce wystšpienia tematyczne przygotowali pracownicy firmy Reprograf. Dariusz Kosiński, odpowiedzialny za sprzedaż systemów prepress na obszarze południowej Polski, przedstawił zalety korzystania z technologii CtP. Sporo miejsca poœwięcono porównaniu technologii termicznej i fioletowej. Dariusz Kosiński zaprezentował również ofertę firmy Screen w zakresie systemów CtP, poczšwszy od ćwierćformatowej naœwietlarki PlateRite Micra, na 32-stronicowym systemie Ultima skończywszy. Z kolei płyty drukowe były tematem wystšpienia Marii Œlesickiej. W referacie przedstawiono charakterystykę stosowanych obecnie płyt offsetowych i ich wpływ na jakoœć produkcji. Maria Œlesicka przedstawiła też portfolio Reprografu w zakresie płyt i chemii drukarskiej. Swapan Chaudhuri, właœciciel firmy Xteam, przedstawił najœwieższe informacje na temat cyfrowych systemów drukujšcych Xeroksa. Szef Xteamu zaprezentował kompletnš gamę systemów Xeroksa, informujšc, że w listopadzie 2003 roku zainstalowany został 100. system z serii iGen3. Maszyna ta ma pojawić się na rynku polskim w 2. kwartale tego roku. Podczas wrocławskiej konferencji zaprezentowano możliwoœci urzšdzenia DC 12 z RIPem EFI Fiery, które na podstawie umowy dealerskiej z Xteamem w swojej ofercie posiada również Reprograf. Z kolei Małgorzata Ungradova-Lososova, odpowiedzialna za sprzedaż produktów firmy X-Rite na obszarze Polski, poinformowała o możliwoœciach oferowanych przez urzšdzenia kontrolno-pomiarowe tej amerykańskiej firmy. Jak przyznała w rozmowie z PoligrafikĽ, polscy drukarze coraz częœciej decydujš się na zakup urzšdzeń pozwalajšcych na œcisłš kontrolę i tworzenie pomiarów przed procesem drukowania i podczas tego procesu. Warto dodać, że od 2003 roku Reprograf jest jednym z dystrybutorów firmy X-Rite na obszarze Polski.