Reprograf Đ wreszcie pod jednym dachem
6 gru 2016 14:42

Po niespełna roku od wmurowania kamienia węgielnego firma Reprograf przeprowadziła się do nowej siedziby przy ul. Wolskiej 88 w Warszawie. Tym samym przedsiębiorstwo, od 11 lat obsługujšce branżę poligraficznš w zakresie sprzętu i materiałów dla sektora prepress, wreszcie funkcjonuje pod jednym dachem; mowa oczywiœcie o warszawskiej częœci firmy, która w sumie Đ poza stolicš Đ ma dziewięć oddziałów w całym kraju. W zaprojektowanym przez firmę Kuryłowicz i S-ka nowoczesnym budynku mieszczš się: centrala firmy, pomieszczenia biurowe, centrum konferencyjno-demonstracyjne, a także ogromny magazyn wysokiego składowania. Oficjalne przekazanie budynku do użytku połšczone z uroczystš inauguracjš działalnoœci w nowej siedzibie odbyło się we czwartek 28 listopada. Mottem imprezy, na którš przybyły dziesištki klientów, dostawców, prasa branżowa i przyjaciele firmy, była inauguracja wina ăBeaujolais NouveauÓ, połšczona z degustacjš win z różnych stron œwiata. Goœci witali: Jolanta Kurowiak, właœcicielka Reprografu oraz Tadeusz Figurski, dyrektor ds. sprzedaży i wiceprezes firmy. Nieco wczeœniej tego samego dnia odbyła się towarzyszšca oficjalnemu otwarciu konferencja pod tytułem ăNowe oblicze firmy ReprografÓ, której leitmotivem była coraz œmielej wchodzšca na rynek poligrafii technologia cyfrowa, zwłaszcza CtP. Konferencję prowadził Tadeusz Figurski, zaœ referaty przygotowane przez przedstawicieli firmy dotyczyły takich zagadnień, jak: aktualne rozwišzania techniczne w dziedzinie CtP, rozważania na temat problemów przy wdrażaniu CtP, płyty jako decydujšcy czynnik przy wyborze systemu CtP, zastšpienie analogowych systemów odbitek próbnych przez proofy cyfrowe. Jak zaznaczył rozpoczynajšc konferencję Tadeusz Figurski, przedstawione referaty miały nie tylko zaprezentować aktualnš ofertę Reprografu w zakresie technologii cyfrowej, ale przede wszystkim pokazać, jak bardzo firma zmieniła się w ostatnich latach. Przypomnijmy, że w cišgu ostatniego roku Reprograf podpisał dwie arcyważne umowy o przedstawicielstwie. Najpierw w grudniu 2001 roku firma stała się polskim przedstawicielem Kodak Polychrome Graphics (w zakresie filmów Đ wyłšcznym), zaœ podczas targów IPEX podpisana została umowa z firmš Screen. Dzięki temu oferta Reprografu wzbogaciła się o urzšdzenia dla prepress i materiały do nich, pochodzšce od dwóch czołowych dostawców dla tego segmentu. Następnego dnia, w pištek 29 listopada, w siedzibie Reprografu odbyło się spotkanie gazetowe, którego głównym tematem było zastosowanie technologii CtP oraz odbitek kontraktowych w produkcji gazetowej. Z referatem na temat gazetowych systemów CtP wystšpił Andrzej Sochoń, product manager w firmie Reprograf, zaœ problematykę proo-fingu omówił Christoph Herzog, przedstawiciel firmy Best. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele czołowych drukarń gazetowych z całej Polski. Obszernš relację z otwarcia nowej siedziby Reprografu i dwudniowej konferencji, a także wywiad z Rudolfem Rehbergiem, szefem sprzedaży Kodak Polychrome Graphics na Europę Wschodniš, opublikujemy w styczniowym wydaniu Poligrafiki. AB, SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>