Reputacja zobowiązuje
14 gru 2018 11:16

14 listopada br. w Advanced Print Technology Center firmy Fujifilm w Zaventem pod Brukselą miała miejsce pierwsza poza Japonią prezentacja inkjetowego systemu drukującego Jet Press nowej generacji – 750S. Model ten drukuje jednostronnie z prędkością 3,6 tys. 

stron B2 na godzinę, oferując nowe i wzbogacone funkcje, zapewniające jeszcze wydajniejsze całkowite wykorzystanie maszyny, zwiększające jej uniwersalność, zdolność odwzorowania barw oraz poprawiające jakość reprodukcji.

Dwie pierwsze generacje systemu Jet Press 720 i 720S doczekały się ponad 150 instalacji na całym świecie, z których połowa przypada na Japonię. Przez użytkowników cenione są za wszechstronność, wysoką jakość druku, rentowność oraz relatywną przyjazność środowisku. Wielu z nich podkreśla również bardzo wysoką produktywność, rozumianą nie tylko jako maksymalna osiągana prędkość, ale przede wszystkim jako rzeczywisty czas pracy maszyny, który w przypadku większości użytkowników wynosi ok. 90 proc. jej całkowitej wydajności. 

Trzecia generacja

Jet Press 750S jest już trzecią generacją arkuszowej maszyny inkjetowej firmy Fujifilm, której światowa premiera odbyła się na tegorocznych targach IGAS w Tokio. Model ten drukuje jednostronnie z prędkością 3,6 tys. stron B2 na godzinę, oferując nowe i wzbogacone funkcje, zapewniające – zdaniem producenta – jeszcze wydajniejsze całkowite wykorzystanie maszyny, zwiększające jej uniwersalność, zdolność odwzorowania barw i poprawiające jakość reprodukcji. Jak podaje Fujifilm, Jet Press 750S to obecnie najszybsza pełnokolorowa, arkuszowa maszyna cyfrowa w formacie B2 dostępna na rynku.

Producent zaznacza, że grupy docelowej tego urządzenia nie stanowi rynek prac „na żądanie” (uwzględniających drukowanie nawet jednej bądź dwóch sztuk), zdominowany przez rozwiązania tonerowe. Maszyna ta jest bowiem konkurencyjna również w przypadku zleceń o nakładzie do 5 tys. egzemplarzy, w zależności od poziomu krycia atramentem. To zaś – jak podaje Fujifilm – czyni ją rozwiązaniem alternatywnym wobec małoformatowych maszyn offsetowych, wykorzystywanych do produkcji wysokiej jakości prac niskoseryjnych. Może ona być dzięki temu optymalną inwestycją także z punktu widzenia średnich i dużych drukarń komercyjnych oraz opakowaniowych.

Podobnie jak jej poprzedniczka, Jet Press 750S łączy w sobie zarówno nowe, jak i sprawdzone od wielu lat rozwiązania technologiczne. Zbudowana na korpusie przypominającym maszynę offsetową, oferuje – jak zapewnia producent – właściwe dla tej techniki drukowania funkcje: odpowiednie pasowanie obustronne na każdym arkuszu i wysoki wskaźnik całkowitego wykorzystania urządzenia w codziennej produkcji. O wysoką, porównywalną – zdaniem Fujifilm i jej klientów – z offsetem jakość dbają też głowice inkjetowe Samba, znajdujące zastosowanie w tym rozwiązaniu. 

Zarabia, kiedy pracuje

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Fujifilm od użytkowników modelu Jet Press 720S, wskaźnik całkowitego ich wykorzystania w produkcji (tzw. up-time) przekracza w wielu przypadkach 90 proc. Zdaniem producenta Jet Press 750S ma szansę poprawić 

ten wynik za sprawą dwóch nowych funkcji. Pierwszą jest proces automatycznego samoczyszczenia głowic, znany pod nazwą Overflow Cleaning. Jest on uruchamiany w czasie, gdy maszyna ma przerwę pomiędzy kolejnymi zleceniami bądź też gdy zespół głowic znajduje się w ruchu. Druga innowacja to system AHR (Active Head Retraction), który unosi zespół drukujący, gdy wykryty zostanie zdeformowany papier (<3 mm), co minimalizuje ryzyko zacięcia spowodowanego wadą produkcyjną podłoża. 

Wyższa prędkość maszyny Jet Press 750S to z kolei wypadkowa dwóch innych nowych elementów. Pierwszym są nowej generacji głowice drukujące Samba. Zadrukowywanie papieru podawanego z prędkością do 3,6 tys. arkuszy na godzinę wymaga korelującej z nią, zwiększonej wydajności nanoszenia kropel atramentu w przeliczeniu na sekundę. Ten parametr, w przypadku głowic Samba, został zwiększony z 25 kHz do 33 kHz. Dzięki temu uzyskano szybsze aplikowanie kropel, zapobiegając jednocześnie skutkom ewentualnych wstrząsów. Nowe głowice redukują też – jak zapewnia Fujifilm – zmienność w rozmieszczeniu kropel atramentu, co dodatkowo poprawia jakość reprodukcji. 

Drugim rozwiązaniem technologicznym, w bezpośredni sposób wpływającym na wydajność i prędkość Jet Press 750S, jest nowy system suszenia, wymagający o 23 proc. mniej energii.

Zadrukowany arkusz przenoszony jest przez dedykowany pas transferowy ogrzewany za pomocą wałków. Jest to rozwiązanie próżniowe, które sprawia, że arkusz przemieszcza się przez sekcję suszenia z odpowiednią stabilnością. Sam proces suszenia jest realizowany przez rozgrzany pas i gorące powietrze aplikowane z góry. System ten z jednej strony umożliwia pracę z wyższą prędkością, z drugiej – zdaniem Fujifilm – zapewnia lepszą kontrolę i dostosowywanie docelowej temperatury. Tym samym rozszerza się spektrum podłoży, jakie mogą znaleźć zastosowanie w maszynie Jet Press 750S. 

Połączenie powiększonego z 750x532 mm do 750x585 mm formatu (przede wszystkim z myślą o rynku amerykańskim), wyższego wskaźnika całkowitego wykorzystania maszyny, zwiększonej o 33 proc. prędkości i szybszego procesu wykańczania wydruków sprawia, że nowe urządzenie pozwoli na wydajną realizację wyższych nakładów i skrócenie czasu ich dostawy. 

Offsetowa jakość, cyfrowa elastyczność 

Jak podkreśla Fujifilm, reputacja maszyn Jet Press 720S wynika m.in. z zapewnianej przez nie wysokiej jakości druku. Nowy model ma ten wizerunek ugruntować, zastosowanie znalazła tu bowiem ta sama technologia – Rapid Coagulation Primer, umożliwiająca wykorzystywanie zarówno powlekanych, jak i niepowlekanych podłoży offsetowych. Maszynę cechują też – jak zaznacza producent – wysoki poziom pasowania przy każdym arkuszu i dokładność rozmieszczenia kropel atramentu, za którą odpowiedzialne są głowice Samba. Jet Press 750S, podobnie jak jej poprzedniczka, oferuje także rozszerzony gamut kolorystyczny, znany jako „MaxGamut”. W zależności od stosowanego medium, umożliwia on odwzorowanie do 90 proc. kolorów z biblioteki Pantone; przekłada się to na 1872 barwy drukowane z parametrem Delta E wynoszącym 3 lub niższym. 

To zdaniem Fujifilm skutkuje optymalnym pasowaniem przy realizowanej w Jet Press 750S produkcji czterokolorowej. 

Aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości maszyny w zakresie reprodukcji kolorów specjalnych i barw z biblioteki Pantone, producent wprowadził w narzędziu XMF ColorPath nowy moduł – XMF ColorPath Brand Color Optimizer. Pozwala on użytkownikowi na stworzenie profili dla całej biblioteki Pantone, z uwzględnieniem dowolnego podłoża drukowego. W efekcie – jak zapewnia Fujifilm – każdy kolor Pantone jest tu odwzorowywany tak dokładnie, jak tylko to możliwe. Unikalną cechą Brand Color Optimizer jest zdolność przewidywania, z jaką dokładnością kolor Pantone zostanie zreprodukowany, jeszcze przed procesem drukowania. W praktyce oznacza to, że decyzje dotyczące realizacji specyficznych prac mogą być podejmowane z wyższym prawdopodobieństwem osiągnięcia pożądanego efektu.

Oprócz znanego z modelu Jet Press 720S systemu skanowania inline ILS nowa maszyna posiada również nowy, opcjonalny system – ImageConfidence. Zastosowano w nim bazujący na sztucznej inteligencji algorytm, szacujący – w trybie „on the fly” – pełny obszar zadruku arkusza w formacie B2. Ma on zapewnić, że każdy arkusz będzie zgodny z wcześniej zaakceptowanym obrazem. 

Z myślą o bezpiecznych opakowaniach

Jak podaje Fujifilm, obecnie około 1/3 europejskich użytkowników maszyn z serii Jet Press stosuje je m.in. do zadrukowywania różnej postaci opakowań. Zwiększona o 33 proc. wydajność maszyny Jet Press 750S i możliwość personalizacji nawet przy najwyższej prędkości czynią ją – zdaniem producenta – optymalnym rozwiązaniem przy niskonakładowej produkcji opakowań uwzględniającej zmienne dane czy różnorodne wersje, takich jak produkty dedykowane np. specjalnym wydarzeniom czy sezonowym promocjom sklepowym.

Urządzenie może zostać zmodyfikowane z myślą o obsłudze wysokogramaturowych kartonów (także pudełkowych) o grubości do 0,6 mm. Jak zapewnia producent, zadrukowane w nowej maszynie arkusze zostały poddane różnorodnym formom dalszej obróbki, potwierdzającym ich kompatybilność z szeroką gamą analogowych i cyfrowych procesów lakierowania, foliowania, laminowania i cięcia. Maszyna jest ponadto wyposażona w tzw. automatyczny most, umożliwiający jej połączenie – w trybie online – z urządzeniami lakierującymi. 

Wraz z maszyną na rynek zostaje wprowadzony przez Fujifilm także bezpieczny dla żywności atrament, co – jak zapewnia producent – czyni Jet Press 750S pierwszym na rynku cyfrowym urządzeniem w formacie B2, mogącym znaleźć zastosowanie przy produkcji pierwotnych opakowań spożywczych. Nowy, niskomigracyjny atrament wodny spełnia też szereg rygorystycznych przepisów i standardów, m.in. rozporządzenia rządu Szwajcarii nr 817.023.21 i Unii Europejskiej nr 1935/2004. Jego receptura została stworzona z myślą o lakierowaniu w trybach inline (z wykorzystaniem wspomnianego stołu) bądź near-line. 

W nowej maszynie producent udoskonalił również funkcję zdalnego nią sterowania. Przy użyciu urządzenia przenośnego użytkownik może obecnie realizować szereg zadań w zakresie zarządzania pracami, np. planowanie nowych zleceń i włączanie lub wyłączanie określonych funkcji maszyny. Sama maszyna ma również nieco mniejsze rozmiary – o 17 proc. w stosunku do modelu 720S. 

Pierwsze instalacje trzeciej generacji systemu Jet Press rozpoczną się w styczniu 2019. Firma Fujifilm poinformowała o dwóch zakontraktowanych maszynach – przez drukarnie Floricolor z Portugalii oraz Mediadruckwerk z Niemiec.  AN