Ricoh: nowa siła w branży druku cyfrowego?
6 gru 2016 14:43

Firma Ricoh poinformowała o przejęciu innego japońskiego przedsiębiorstwa Đ Hitachi Printing Systems. Tym samym Ricoh przygotowuje się do odegrania większej roli na rynku dostawców profesjonalnych wysokonakładowych systemów druku cyfrowego. Firma Ricoh odniosła sukces na całym œwiecie w zakresie kolorowych drukarek, jednak jak do tej pory nie liczyła się zbytnio w dziedzinie produkcji przemysłowej. Nowo przejęte urzšdzenia, wytwarzane przez Hitachi, majš uzupełnić tę lukę. Co więcej, Hitachi posiada bogatš wiedzę na temat wymagań stawianych przed nowoczesnš produkcjš poligraficznš, jak też ma know-how zwišzany z produkcjš RIPów. Dział systemów graficznych Hitachi przynosił roczne obroty 60 mld jenów mimo braku ekspansji w skali œwiatowej. Strategia Ricoh zakłada optymalizację parametru, który firma nazywa Total Document Value (dosł. całkowita wartoœć dokumentu), w zwišzku z czym planuje kolejne przejęcie, tak w zakresie systemów workflow, jak i cyfrowego druku wyskonakładowego. Warto dodać, że firma Hitachi była też japońskim dystrybutorem drukarek Micropress produkowanych przez T/R Systems. Na podstawie dotprint.com opracował SS