Rok z papierem Amber Preprint
6 gru 2016 14:42

13 grudnia 2001 w siedzibie firmy Trebruk Polska w Warszawie zorganizowano spotkanie prasowe poœwięcone papierowi Amber Preprint. Papier ten jest jednym z najnowszych produktów Kostrzyn Paper Đ na rynku pojawił się w styczniu ub.r., a kampanię promocyjnš rozpoczęto we wrzeœniu (m.in. na łamach Poligrafiki). Koniec roku stał się więc dobrš okazjš do podsumowania podjętych działań. Na wstępie Jacek Kandefer Đ dyrektor ds. rozwoju sprzedaży Trebruk Polska Đ przedstawił właœciwoœci papieru Amber Preprint i warunki, które należy spełnić podczas jego zadrukowywania. Amber Preprint ma najszerszy zakres gramatur na rynku polskim (od 70 do 160 g); ostatniš nowoœciš sš papiery o gramaturach 120 i 160 g, które przechodzš właœnie pierwsze próby i sš na razie dostępne w zwojach, a docelowo bšdš również w arkuszach. Papier Amber Preprint jest zgodny z niemieckš normš DIN 6723 (OCR), co oznacza, że ma wybielacz optyczny, który zapewnia mu wysokš białoœć 155 CIE i może być stosowany w czytnikach optycznych. Papier ten był testowany w urzšdzeniach do druku cyfrowego i laserowego firm: OcŽ, IBM, Siemens, Xerox i Scitex. Jego odbiorcami sš drukarze, agencje reklamowe, firmy wysyłkowe, instytucje z sektora usług finansowych. Zastosowanie papieru Amber Preprint to reklama kierunkowa, formularze, blankiety, wycišgi bankowe, korespondencja firmowa. Następnie Agnieszka Tarłowska i Katarzyna Gołownicka z działu marketingu Kostrzyn Paper mówiły o przygotowaniach i realizowaniu akcji promocyjnej Amber Preprint. W kampanii akcentowano m.in., że jest to produkt polskiego producenta, wytwarzany przez organizację posiadajšcš wszystkie certyfikaty: ISO 9002, ISO 14001 i OHSAS 18001. Reklamy i artykuły techniczne ukazywały się w prasie, nie tylko branżowej; rozsyłano także wzorniki i próbki. Promocjš zajmowała się grupa pracowników zarówno z Trebruk Polska, jak i z Kostrzyn Paper. Ważnym narzędziem promocji była uruchomiona 2 miesišce temu strona internetowa www.trebruk.pl, za poœrednictwem której również można zamówić wzorniki i próbki oraz makietę. Skutecznoœć działań promocyjnych przekłada się na sprzedaż; w przypadku Amber Preprint sprzedaż ta okazała się ăpowyżej oczekiwańÓ Đ jak to okreœlono na spotkaniu; obecnie wynosi ona ok. 5% sprzedaży ogólnej, zaœ plany na przyszły rok przewidujš jej wzrost do 10%, czyli o 100%. W 2002 roku działania promocyjne będš kontynuowane Đ przewiduje się m.in. wydanie broszury zawierajšcej niezbędne informacje o papierze Amber Preprint oraz większš ekspansję w segmencie reklamy kierunkowej. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>