Rola systemu prowadzenia wstęgi
25 sie 2022 14:00

System prowadzenia wstęgi jest jednym z najważniejszych systemów na liniach produkcyjnych, niezależnie od tego, czy produkujemy, drukujemy, powlekamy, laminujemy, czy tniemy materiał w postaci wstęgi. 

Nie ma znaczenia, czy jesteśmy drukarnią, producentem papieru, folii, baterii, opon, a może powlekamy i uszlachetniamy blachę. Obojętny jest też materiał, czy to papier, folia, blacha, guma, włóknina itp., kluczowe jest zapewnienie właściwego położenia materiału i utrzymanie go we właściwej pozycji w trakcie całego procesu produkcyjnego. A na to pozwala właśnie poprawnie działający system prowadzenia.

W codziennej pracy często stajemy przed wyzwaniami dotyczącymi redukcji ilości odpadów czy przyspieszenia produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu czy nawet poprawieniu jakości produktu końcowego. Aby to osiągnąć, skraca się czas przestojów lub ogranicza się ich ilość czy też zwiększa się prędkości maszyn, a to wszystko możliwe jest wyłącznie przy właściwym działaniu wszystkich systemów, występujących na liniach produkcyjnych. Wszystkich, bo choć często spotykamy się z jednym systemem prowadzenia na maszynie, w dużej ilości przypadków systemów na jednej linii może być kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt.

Dobór systemu prowadzenia wstęgi jest tematem złożonym. Należy pamiętać np. o ograniczonej możliwości korekty położenia poprzecznego materiału. Innym ważnym elementem jest właściwy montaż systemu. Tu należy wziąć pod uwagę, by w miarę możliwości system znajdował się tuż przed miejscem, w którym wymagamy dokładności położenia wstęgi materiału. Dodatkowo system prowadzenia musi działać w odpowiednim zakresie, z właściwą prędkością, a także wymaga właściwego naciągu materiału. Wszystko to i jeszcze wiele innych czynników wpływa na końcowe, właściwe działanie.

Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie Państwa uwagi na to, jak istotną rolę odgrywa system prowadzenia wstęgi i jak wielu aplikacji dotyczy. W razie problemów lub wątpliwości co do prawidłowości działania Państwa systemów zalecamy kontakt ze specjalistą. 

Opracowano na podstawie materiałów firmy Tech-Web